Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kwartaalbericht Q3-2021

Klimaatverandering belangrijk thema

“Aan het einde van het derde kwartaal 2021 was onze actuele dekkingsgraad 102%. Daarmee is de dekkingsgraad al een aantal maanden boven de 100%. Dit is voornamelijk te danken aan het rendement op onze beleggingen in de afgelopen twee kwartalen. Daarmee is de kans op een pensioenverlaging in 2022 gelukkig klein. Tegelijkertijd is een pensioenverhoging helaas nog niet in zicht.
Vooruitkijkend zien we klimaatverandering en de vraag welke rol pensioenfondsen kunnen spelen in de energietransitie als een belangrijk thema. PFZW heeft de CO₂-intensiteit van de aandelenportefeuille de afgelopen vijf jaar met 53% teruggebracht. Onze doelstelling is tot 2025 nog eens 30% CO₂-reductie in de aandelenbeleggingen te realiseren. Daarnaast breiden we onze impact-beleggingen de komende jaren uit naar circa 50 miljard euro. Duurzame energie is daar een belangrijk onderdeel van. Zo werken we toe naar een klimaat-neutrale beleggingsportefeuille in 2050 en leveren we een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Parijs akkoord.”

Joanne Kellermann
Bestuursvoorzitter van PFZW

‘We werken toe naar een klimaat-neutrale beleggingsportefeuille in 2050’

Derde kwartaal 2021

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het derde kwartaal gestegen van 100,9% naar 102,0%. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 93,2% naar 96,5%. De stijging van de dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door de beleggingsopbrengsten. Met de beleggingen behaalde PFZW een kwartaalrendement van 1,3%. Het totaal belegd vermogen eind derde kwartaal 2021 is € 265,1 miljard.