Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Sub homepage Duurzaam beleggen

Wat is beleggen?
Wat is duurzaam beleggen?
Beleggen in Oplossingen

Tijdlijn

 1. jan

 2. feb

 3. mrt

  Maart 2020

  PFZW investeert in Corona-obligaties.

  Lees meer
 4. apr

 5. mei

  Mei 2020

  Aandeelhoudersvergadering Shell.

  Lees meer
 6. jun

  Jun 2020

  PFZW voert gesprek met slachtoffers mijnbouwramp .

  Lees meer
 7. jul

 8. aug

 9. sept

 10. okt

  Oktober 2020

  PFZW belegt in nieuwe EU SURE-obligaties.

  Lees meer
 11. nov

  november 2020

  PFZW publiceert Beleggingsbeleid 2020-2025 .

  Lees meer
 12. dec

Hoe wij georganiseerd zijn

PFZW is hét pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Werknemers, werkgevers en sociale partners zorgen bij PFZW samen voor een goed collectief pensioen in een leefbare wereld.

We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn opgericht door de sociale partners uit de sector zorg en welzijn. PFZW heeft een Pensioenraad, een bestuur met verschillende commissies, een bestuursbureau en een raad van toezicht.

Impact van COVID-19

Door COVID-19 was 2020 op veel gebieden een uitzonderlijk jaar. Onze sector zorg en welzijn kenmerkte zich door grote contrasten: stilte bij organisaties in cultuur en sport en grote druk op de zorg. In eerste instantie kreeg vooral de geneeskundige zorg het zwaar te verduren, maar vervolgens kreeg ook de langdurige zorg het steeds moeilijker. Daarnaast zorgt COVID-19 voor meer verzuim en grotere personeelskrapte in de zorg. Het verzuim in de zorgsector nam in 2020 toe met ruim 11% ten opzichte van 2019. Gemeten over het hele jaar waren dagelijks gemiddeld 63.000 werknemers in de zorgsector niet inzetbaar. Als reactie hierop wilden gepensioneerde zorgmedewerkers graag aan de slag gaan om tekorten in de zorg op te vullen.

Het coronavirus bracht ook de economie zware klappen toe, met forse gevolgen voor pensioenfondsen. Gelukkig herstelden de meeste markten zich relatief snel en konden we 2020 afronden met een positief rendement.

De onzekerheid over de economische gevolgen van de crisis blijft onverminderd groot. COVID-19-maatregelen en een oplopende werkloosheid zorgen voorlopig voor een onvolledig herstel van de economieën over de hele wereld, waardoor de financiële positie van pensioenfondsen onder druk staat. De aanhoudende lage rente in 2020, in combinatie met de directe impact van COVID-19 op de beleggingen, heeft de dekkingsgraden van pensioenfondsen verder onder druk gezet. Onze uitvoeringsorganisatie PGGM heeft ook na de tweede coronagolf het herbalanceringsbeleid uitgevoerd; als de markt omlaag gaat kopen ze mondjesmaat bij. Dit heeft tot nu toe goed gewerkt.

Richtlijnen van dit verslag

Dit jaarbericht is gebaseerd op ons beleid en daarmee op eigen rapportagecriteria. Voor meer informatie over onze activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen verwijzen wij u naar het jaarverslag van onze uitvoeringsorganisatie PGGM Vermogensbeheer B.V.

De niet-financiële indicatoren die wij van bijzonder materieel belang achten, zijn beoordeeld door een externe accountant. Dit betreft de materiële onderwerpen waarop wij sturen, namelijk:

 • Impactinvesteringen: € 20 miljard belegd in oplossingen.

 • Uitsluitingen: niet beleggen in landen en ondernemingen die niet passen bij onze normen en waarden.

 • Stemmen: op goed geïnformeerde wijze stemmen op alle aandeelhoudersvergaderingen.

 • Engagement: actief onze invloed als aandeelhouder inzetten om verbeteringen op ESG-gebied te realiseren.

 • Negatieve impact verkleinen: halveren CO2-uitstoot aandelen.

 • Juridische procedures: beleggingsverlies verhaald door juridische procedures.

De niet-financiële indicatoren zijn in dit verslag aangeduid met het symbool