Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Een leefbare wereld

Beleggen in Oplossingen

PFZW wil een positieve bijdrage leveren aan een leefbare wereld. Hier zetten wij ons voor in door uw pensioengeld te beleggen in ondernemingen en projecten die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken en een positieve impact hebben. Dit noemen we Beleggen in Oplossingen (BiO). We beleggen in oplossingen voor klimaatverandering, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg. Denk aan duurzame energie, waterzuiveringssystemen en betaalbare medicijnen. Eind 2019 staat de teller op 17,3 miljard belegd in oplossingen. 

Beleggen in gezondheids-
oplossingen: een mes dat snijdt aan twee kanten

Wij beleggen uw pensioengeld graag in de Nederlandse zorgsector. Dan moet er wel een goed rendement tegenover staan. Want alleen dan snijdt het mes aan twee kanten: we helpen de zorgsector zich verder te ontwikkelen én we verdienen geld voor uw pensioen. In juli 2019 maakten we bekend onze zorginvesteringen uit te breiden

PFZW investeert in revolutionaire groene energietechnologie

We hebben een minderheidsbelang genomen in SCW Systems. Met deze kapitaalinjectie kan SCW Systems zijn technologie van ‘superkritische watervergassing’ opschalen. Dit is een revolutionaire, in Nederland ontwikkelde technologie, die organische rest- en afvalstromen omzet in duurzame energie

PFZW belegt in eerste groene staatsobligatie van de Nederlandse overheid

Wij hebben € 82,5 miljoen belegd in de eerste groene staatsobligatie van de Nederlandse overheid. Hiermee wordt Nederlands pensioenkapitaal direct geïnvesteerd in de verduurzaming van ons land.

Onze impact

Naast de financiële bijdrage aan oplossingen (euro’s belegd vermogen) berekenen we de maatschappelijke impact van onze beleggingen. We willen weten wat de tastbare impact van onze beleggingen is (in absolute eenheden zoals kilo’s vermeden CO2-emissies, of aantallen verlengde mensenlevens). Dit is essentieel, zowel voor begrijpelijke communicatie van de positieve impact van de pensioenbeleggingen als voor de geloofwaardigheid van het beleggen met impact.

Onze bijdrage aan de werelddoelen: Sustainable development Investments

In 2019 hebben we in kaart gebracht hoe het pensioengeld van onze deelnemers bijdraagt aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Eind 2018 hadden we 18% van het totaal belegde vermogen belegd in projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We noemen deze beleggingen SDI: Sustainable Development Investments.

Minder CO de lucht in

Een belangrijke oorzaak van klimaatverandering is de uitstoot van CO2. PFZW wil dat in 2020 de CO2-uitstoot van bedrijven waar wij in beleggen de helft minder is. Daarom verkopen we sinds 2016 de aandelen van de meest vervuilende bedrijven in de meest vervuilende sectoren, zoals energiebedrijven en olieproducenten. Door gericht te sturen met het ons toevertrouwde vermogen en de invloed die daar vanuit gaat, kunnen wij de negatieve aspecten van onze voetafdruk verkleinen.

De vervuiler betaalt

In 2019 is onze uitvoeringsorganisatie door de Tweede Kamer uitgenodigd om te komen praten over financiële duurzaamheid. De Tweede Kamer wilde graag met experts in discussie over de vraag hoe financiële instellingen kunnen bijdragen aan een meer duurzame economie.