Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Sub homepage Duurzaam beleggen

Tijdlijn

 1. jan

 2. feb

 3. mrt

  Maart 2020

  PFZW investeert in Corona-obligaties.

  Lees meer
 4. apr

 5. mei

  Mei 2020

  Aandeelhoudersvergadering Shell.

  Lees meer
 6. jun

  Jun 2020

  PFZW voert gesprek met slachtoffers mijnbouwramp .

  Lees meer
 7. jul

 8. aug

 9. sept

 10. okt

  Oktober 2020

  PFZW belegt in nieuwe EU SURE-obligaties.

  Lees meer
 11. nov

  november 2020

  PFZW publiceert Beleggingsbeleid 2020-2025 .

  Lees meer
 12. dec

Hoe wij georganiseerd zijn

PFZW is hét pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Werknemers, werkgevers en sociale partners zorgen bij PFZW samen voor een goed collectief pensioen in een leefbare wereld.

We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn opgericht door de sociale partners uit de sector zorg en welzijn. PFZW heeft een Pensioenraad, een bestuur met verschillende commissies en een bestuursbureau.

Impact van het coronavirus

Ten tijde van de publicatie van ons Duurzaam beleggen jaarbericht 2019 zal de coronacrisis hoogstwaarschijnlijk nog in volle gang zijn. Het is duidelijk dat de crisis naast maatschappelijke en sociale consequenties ook grote economische gevolgen zal hebben. En ondanks dat onze uitvoerdersorganisatie PGGM in korte tijd zorg heeft gedragen voor een normale voortzetting van de dienstverlening, is de impact van dalende beurskoersen op ons vermogen en op de waarde van beleggingen in oplossingen en SDI’s direct voelbaar. Dit jaarbericht blikt terug op het jaar 2019. De realisatie van doelstellingen in de komende jaren kan mogelijk als gevolg van aanpassingen in de waarde onder druk komen te staan. In deze onzekere tijden vinden wij het daarbij belangrijk om te onthouden dat wij de aan ons toevertrouwde premies voor de lange termijn beleggen, waarbij we blijven streven naar een steeds duurzamere portefeuille en waar mogelijk positieve impact op de samenleving.

Richtlijnen van dit verslag

Dit jaarbericht is gebaseerd op ons beleid en daarmee op eigen richtlijnen. Voor meer informatie over onze activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen verwijzen wij u naar het jaarverslag van onze uitvoeringsorganisatie PGGM Vermogensbeheer B.V. Dit jaarverslag voldoet aan de standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging: de Global Reporting Initiative Standards (GRI).