Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

‘Het zou een teleurstelling zijn als mijn pensioen lager uitvalt door de coronacrisis’

Tiny Guit is beheerder van onder meer wijkcentrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp. Gerard Bergsma is bestuurslid van PFZW namens de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Ze spreken over de gevolgen van corona voor hen persoonlijk én voor de pensioenen.

Tiny: ‘Ik beheer twee panden en verhuur zalen aan diverse organisaties. Daarnaast organiseer ik bingo’s, gezamenlijke diners en creatieve activiteiten, vooral voor ouderen. Het is fijn om te zien hoe ze daarvan genieten. Toen corona kwam, was dat van de ene op de andere dag afgelopen. De wijkcentra moesten dicht. Gelukkig kregen we een prachtige zomer, waardoor ik veel activiteiten naar buiten kon verplaatsen. Maar na de zomer stopte alles weer. Mijn volkstuin heeft het afgelopen jaar heel veel aandacht gekregen.’

Gerard: ‘In het licht van wat jij vertelt, voelt het raar om over beleggingsresultaten van het pensioenfonds te praten. Iedereen in zorg en welzijn heeft enorm te lijden gehad onder corona. En nog steeds. Dat is van een andere orde dan de problemen waarmee het pensioenfonds te maken kreeg. Maar door de pandemie besef ik eens te meer hoe mooi het is dat ik als pensioenfondsbestuurder kan bijdragen aan een goed en waardevast pensioen voor hardwerkende mensen zoals jij.’

Paniek op beurzen

Gerard: ‘Gelukkig hoefden we de pensioenen dit jaar niet te korten. Die kans was reëel, want de financiële markten waren in paniek toen de crisis uitbrak. De aandelenkoersen daalden met 30%, en ook de rente zakte verder in. Dat snoepte toch al gauw 5 tot 10% van onze dekkingsgraad af. Een pensioenfonds belegt voor de lange termijn, maar als de dekkingsgraad onder een bepaald niveau zakt, dreigt een korting voor gepensioneerden. En voor gepensioneerden is een korting onherroepelijk, dus dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Aan de andere kant: als je niet kort, dan komt de last bij de overige deelnemers terecht en dat is ook niet fair. Als solidair pensioenfonds proberen we de pijn altijd zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dit jaar gaan we nader analyseren wat het beste is voor onze deelnemers naar de toekomst toe.’

Tiny: ‘De discussie over de dekkingsgraad en het eventueel korten van pensioenen volg ik wel. Maar dat wil niet zeggen dat ik het ook helemaal begrijp. Ik ben nu 61 jaar en bouw pensioen op sinds mijn 26ste. Het zou voor mij een teleurstelling zijn als mijn pensioen straks op mijn 67e lager uitvalt door de coronacrisis. Aan de andere kant snap ik ook dat de beurs omhoog en omlaag kan gaan.’
Gerard: ‘Dat je het niet helemaal begrijpt, is niet vreemd. Er zijn zaken in het huidige stelsel die moeilijk uit te leggen zijn. Bijvoorbeeld dat jongeren het pensioen van oudere deelnemers “subsidiëren” vanwege de doorsneepremie. Ik vind het goed dat hieraan een einde komt in het nieuwe pensioenstelsel. Deelnemers hebben dan ieder een eigen potje. Er komt daarmee een veel directer verband tussen wat je zelf inlegt en wat je bij je pensioen terugkrijgt. Overigens denk ik niet dat er voor jou iets verandert. Je hebt al zo lang premie betaald in het oude stelsel dat je pensioen al grotendeels is opgebouwd. De pijn is vooral bij deelnemers van 40-45 jaar. Mag ik vragen of je zelf corona hebt gehad of dierbaren hebt verloren?’
Tiny: ‘Allebei gelukkig niet. Mijn moeder testte positief, maar heeft geen klachten gehad. Veel vervelender was dat ze het afgelopen jaar is gevallen. Dat ik niet bij haar op bezoek kon: daar had ik het zwaar mee. Heb jij van dichtbij met corona te maken gekregen?’

Gerard: ‘Ik ben niet alleen in Nederland, maar ook in Ghana als medeoprichter betrokken bij een pensioenfonds. De directeur van dat fonds kreeg aan het begin van de pandemie, in maart 2020, corona en is aan de ziekte overleden. Hij was een goede vriend van me en pas 41 jaar. Zijn dood heeft me aangegrepen. Dan besef je hoe kwetsbaar we zijn. Aan de andere kant heb ik ook ervaren hoe sterk we als mensen zijn en gewoon doorgaan omdat het niet anders kan. Dit geldt ook voor onze uitvoeringsorganisatie PGGM waar iedereen ineens van huis moest gaan werken. Best zwaar voor veel medewerkers om alles op afstand te doen, maar niet te merken aan de resultaten. Dat vind ik een ongelooflijk knappe prestatie.’

Tiny Guit, beheerder wijkcentrum De Nieuwe Silo Hoofddorp

‘Ik verheug me erop dat ik weer activiteiten mag organiseren voor buurtbewoners’

Gerard Bergsma, bestuurslid namens werknemers

‘Corona kwam heel dichtbij toen een vriend van mij aan de ziekte overleed’