Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

‘Financiële fitheid is ook van invloed op je werkplezier’

Werknemers in zorg en welzijn maken zich steeds meer zorgen over hun financiën in een wereld die alleen maar duurder lijkt te worden. Peter Ferket (bestuurslid PFZW) en Ria Stegehuis (bestuurder van zorgorganisatienetwerk Espria) spreken over dagelijkse geldzorgen, financiële fitheid en indexeren. ‘Veel medewerkers zijn bezig met de vraag: hoe kom ik rond?’

Zware wissel

Ria: ‘Als ik terugblik op vorig jaar zie ik dat velen kampen met de naweeën van de pandemie. Iedereen staat in standje ‘het wordt weer normaal’, maar in de zorg is dat toch anders. De pandemie heeft een zware wissel getrokken: het ziekteverzuim was en blijft hoog. Net als de werkdruk. Mensen in de zorg zijn uit het goede hout gesneden. Die willen dagelijks, ook in onregelmatige diensten, hun werk blijven doen. En amper bekomen van alles, kwam er oorlog, inflatie en stegen de energiekosten. We hebben de reiskostenvergoeding voor onze medewerkers tijdelijk verhoogd, zodat de mensen toch hun kilometers konden maken. Maar alles bij elkaar waren het zware tijden en het is zeker nog niet voorbij.’

Peter: ‘De oplopende rente en de hoge inflatie zorgden ervoor dat we wilden indexeren. Dat kon, dankzij een soepelere regelgeving, voor het eerst in tien jaar. En daar waren we bij PFZW blij mee. Zo konden we direct wat doen voor de gepensioneerden die geconfronteerd werden met koopkrachtverlies.’

Ria: ‘Voelde het niet raar dat indexeren nu ineens wel mag?’

Peter: ‘Dat is aan onze mensen in de sector moeilijk uit te leggen, ja. In de laatste jaren voelde het alsof er voldoende geld was, maar toch mag je als pensioenfonds niet indexeren. We kregen van deelnemers al sterke signalen hoe zwaar mensen het hadden door de impact van de pandemie. Wij beseffen goed dat de beloningen in de sector niet hoog zijn, maar de verwachtingen wel. En het voelt gek dat nu het economisch slechter gaat, de pensioenen wel omhoog kunnen.’

Ria: ‘Ja, maar iedereen is heel blij dat er nu wel geïndexeerd wordt.’

Geldzorgen

Peter: ‘Het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor een meer directe connectie met de economie. Denk je dat onze achterban dit volgt? Mijn gevoel is dat mensen in zorg en welzijn werken uit passie, zij vooral bezig zijn met zorg bieden en minder met geld.’

Ria: ‘Absoluut waar, maar ik heb het idee dat veel zorgmedewerkers nu wel bezig zijn met hun dagelijkse geldzaken. Met de simpele vraag: hoe kom ik rond? Wij proberen als werkgever hier ook een bijdrage in te leveren door medewerkers in een vroeg stadium te benaderen en hulp te bieden. We organiseren webinars, zetten budget- en geldcoaches in, delen tips hoe je goedkoper boodschappen kunt doen en we organiseren financiële fit-weken. Onze boodschap is: neem snel contact op. Veel mensen zeggen zich wel te redden, terwijl ze heel moeilijk rondkomen. Dat heeft enorme invloed op het werkplezier, het ziekteverzuim en hoe mensen in het leven staan.’

Welzijn op recept

‘Financiële fitheid is een groot item’, vervolgt Ria. ‘Ook de huisartsen sporen we aan mensen ernaar te vragen. Welzijn op recept. Kijk breder naar je patiënten, let ook op de sociale omstandigheden. En als antwoord op je vraag, Peter: mensen zijn wel degelijk geïnteresseerd in hun pensioen. Veel van onze mensen in de zorg zijn 55+. Bij een van onze pensioenadviseurs zit zijn agenda tot de zomer al vol! En waarom? Werken in de zorg is zwaar en dan is de weg naar 67 echt lang.’

Peter: ‘Ik onderschrijf wat je zegt. Wij zijn dan wel een pensioenfonds, maar we willen er ook zijn voor onze deelnemers als het gaat om hun vitaliteit. Mentale, fysieke en financiële fitheid zijn belangrijke onderwerpen voor ons. We hebben in samenwerking met onze uitvoeringsorganisatie PGGM een onderzoek gedaan. Een kwart van de mensen blijkt zich bijna altijd zorgen te maken over hun financiële situatie. Tegelijk zegt 85% van de werkgevers dat ze willen helpen, maar slechts een derde doet dat ook. Iedere werknemer met zorgen moet bij zijn werkgever terechtkunnen. Door ons onderzoek te delen, willen we die bewustwording activeren. Hoe sneller problemen worden aangekaart, hoe gemakkelijker ze nog op te lossen zijn.’

Ria: ‘Je hebt gelijk. We moeten allen aandacht hebben voor de financiële fitheid van onze medewerkers.’

Schulden en uitdagingen

Ria: ‘Problemen komen van veel kanten. Personeelsgebrek, verzuim, enorme werkdruk: dat zijn ook de uitdagingen in 2023. In de zorg zal nog meer gekeken worden naar wat cliënten en patiënten zelf al kunnen oplossen, digitaal bijvoorbeeld. Anders kunnen we de vraag niet aan.’

Peter: ‘Voor ons is de Wtp (Wet toekomst pensioenen) een groot item. Dit jaar moet er duidelijkheid komen over hoe het er de komende jaren op het gebied van pensioen uit gaat zien. Het vertrouwen in PFZW staat heel hoog op onze agenda. We moeten het terugwinnen. Er is veel kritiek geweest omdat wij te weinig zouden doen voor het klimaat, als het gaat om onze beleggingen.’

Ria: ‘Toch voel ik bij jullie wel het maatschappelijke karakter er doorheen sijpelen. En dat bedoel ik als een compliment.’

Peter: ‘We willen beleggen met meer impact en ook het belang van de deelnemers daarin meer centraal stellen. We willen meer investeren in specifiek zorg en welzijn.’

Ria: ‘Dat zijn mooie ontwikkelingen. Er gaat een groot deel van het loon naar het pensioen en dan is het belangrijk dat het belegd wordt in zaken die je doelgroep raken.’

Ria Stegehuis, lid van het coöperatiebestuur van PGGM namens werkgevers en bestuurder van zorgorganisatienetwerk Espria

‘De weg naar 67 jaar is soms erg lang als je in de zorg werkt’

Peter Ferket, bestuurslid PFZW (voorgedragen door Sociaal Werk Nederland)

‘We willen met onze beleggingen meer investeren in zorg en welzijn’