Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

Afgelopen jaar is de coronapandemie steeds meer gaan lijken op een marathon waarbij de finishstreep elke keer wordt verlegd. Een situatie die de bij ons aangesloten sectoren zwaar op de proef heeft gesteld. De ene sector omdat onze deelnemers onder grote druk moesten werken, de andere sector omdat alles stilstond. Ziekteverzuim, het verlies van dierbaren en collega’s, de confrontatie met agressie, onzekerheid over de toekomst: het zorgde voor een zware tijd.

Deelnemers die met dit soort zorgen kampen, moeten geen zorgen hebben over hun pensioen. Gelukkig is een verlaging van het pensioen niet aan de orde geweest. De gestegen rente en de zich herstellende economie zorgden in 2021 voor een langzame verbetering van onze financiële situatie, waardoor onze dekkingsgraad boven de grens van 100% steeg. Daar kopen onze gepensioneerde deelnemers niet veel voor: de dekkingsgraad is nog steeds niet voldoende gestegen om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen. En in een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering. Zeker gezien de plannen van het kabinet om de AOW vooralsnog niet even hard mee te laten groeien met het minimumloon. Onze gepensioneerde deelnemers zien hun koopkracht in de knel komen. Dat maakt het moeilijk om positief te zijn over de verbeterde financiële situatie van het fonds. We hopen dat het herstel nog verder aantrekt, zodat onze ambitie de pensioenen te verhogen snel haalbaar is. Belangrijk daarbij zijn de overgangsregels naar het nieuwe stelsel in de komende jaren. Verder wordt 2022 door de geopolitieke situatie een onzeker jaar voor de financiële markten. 

We hopen ook dat het nieuwe pensioenstelsel perspectief biedt de pensioenen sneller mee te laten bewegen met de economie. De nieuwe pensioenwet moet vanaf 1 januari 2023 ingaan, waarna pensioenfondsen tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd hebben voor invoering. PFZW streeft naar 1 januari 2026 om marge te hebben bij de invoering. Twee belangrijke vragen moeten voor die tijd zijn beantwoord: welke van de beide contracttypes (solidaire premieregeling of individuele premieregeling) er gekozen wordt, en hoe bestaande rechten te verwerken. In 2021 heeft het bestuur een werkhypothese uitsproken voor de solidaire premieregeling en voor het ‘invaren’ van oude rechten in het nieuwe stelsel. Dit is aan de nieuwe commissie arbeidsvoorwaarde pensioen (CAP) voorgelegd. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van sociale partners die uiteindelijk in 2022 een voorlopige keuze maakt.

Iedereen zal het erover eens zijn: een goed pensioen is alleen van waarde in een leefbare wereld. De toenemende zorg over klimaatopwarming en de rol die de CO2-intensieve fossiele energiesector daarbij speelt, leidde begin 2022 tot een aanscherping van het beleggingsbeleid van PFZW. Kort samengevat komt die erop neer dat we de komende twee jaar stoppen met beleggen in ondernemingen in de fossiele energiesector die zich niet committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs. De verkoop gaat stapsgewijs, waarbij we in 2024 alleen nog belegd zijn in bedrijven die een overtuigende en verifieerbare energietransitie hebben ingezet in lijn met ‘Parijs’. Maar we willen niet alleen bedrijven ‘op de vingers tikken’. We willen ook een positieve impact hebben op het klimaat. Daarom is ons doel om in 2025 ongeveer 50 miljard euro - een vijfde van ons vermogen - geïnvesteerd te hebben in beleggingen met een positieve impact.

Wij danken iedereen voor de inzet om in deze lastige tijd het hoofd boven water te houden. Deelnemers in de eerste plaats, en ook werkgevers, sociale partners en onze eigen medewerkers. Er is maar één uitweg uit deze crisis: solidariteit. Niet voor niets een oude pijler van onze pensioenvoorziening. We kunnen de gevolgen van COVID-19 alleen samen oplossen.

Hoewel deze begon na het verslagjaar 2021, willen we niet voorbijgaan aan de oorlog in Oekraïne. PFZW heeft met afschuw de inval van Rusland in Oekraïne gevolgd. Het is hartverscheurend te zien wat dit geweld voor leed veroorzaakt bij de burgers van Oekraïne. Ons hart gaat naar hen uit. Welke gevolgen deze oorlog heeft voor Europa, onze samenleving en voor PFZW is nog moeilijk te overzien. We verwachten dat deze crisis niet snel overgaat en langdurige en ingrijpende gevolgen zal hebben voor de geopolitieke verhoudingen en spanningen in de wereld. Ook de financiële markten worden geraakt. Mogelijk verslechterende rendementen hebben weer een negatief effect op de dekkingsgraad en de indexatiekans. Langs die kant krijgen ook deelnemers hiermee te maken. PFZW heeft als pensioenfonds wereldwijd beleggingen; ook in Rusland. Vanwege de recente ontwikkelingen heeft het bestuur van PFZW besloten de beleggingen in Rusland te verkopen. De verkoop van de belangen wordt uitgevoerd wanneer dat mogelijk is en kan enige tijd in beslag nemen. PFZW blijft vanzelfsprekend de ontwikkelingen en de wereldwijde sancties jegens Rusland nauwgezet volgen en daarop reageren.


Joanne Kellermann,
Bestuursvoorzitter