Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

 ‘Dit werk vraagt veel van onze medewerkers’

Piet Huizinga is directeur-bestuurder bij Ambulance IJsselland en Ambulance Oost én vicevoorzitter van de koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland. Samen met André ten Damme, bestuurder bij PFZW, blikt hij als werkgever terug op de uitdagingen die 2021 met zich meebracht.

Piet: ‘Onze ambulancemedewerkers maken regelmatig heftige dingen mee. Het is een zwaar beroep, zowel fysiek als mentaal. Daar kwam nog het extra werk vanwege corona bij. Zo speelden ambulancemedewerkers een belangrijke rol bij het vervoeren van patiënten naar ziekenhuizen in andere regio’s, waar nog wel genoeg capaciteit was. Ook kwam het bij hoogoplopende drukte in het ziekenhuis voor dat enkele ambulanceverpleegkundigen korte tijd zorg verleenden op de IC. Hoewel we nooit problemen hebben om mensen te vinden die op de ambulance willen werken, merk ik ook dat dit werk veel van onze medewerkers vraagt. Er is dan ook best een grote groep die het prettig zou vinden als er mogelijkheden zijn om toch wat eerder te stoppen met werken. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk wat lastiger, aangezien de pensioenleeftijd juist steeds verder omhooggaat.’

Vitaal de eindstreep halen

André: ‘En het ziet er ook niet naar uit dat er op korte termijn veel mogelijkheden komen om eerder te kunnen stoppen met werken. Sterker nog: de komende decennia zullen mensen alleen maar ouder worden en meer zorg nodig hebben. De animo om de pensioenleeftijd te verlagen, zal daardoor niet heel groot zijn. Aan de andere kant is het wel belangrijk om daarbij de menselijke maat te hanteren. Waar de ene medewerker vitaal de eindstreep haalt, zie je ook dat anderen daar meer moeite mee hebben en het niet volhouden.’

Piet: ‘Dat klopt. Zo ken ik iemand die al een paar jaar gepensioneerd is en ondanks zijn leeftijd - hij is nu in de zeventig - nog opvallend vitaal is en ook zo aan de slag zou gaan als dat nodig mocht zijn. Maar ik zie ook medewerkers van in de vijftig die al druk aan het onderzoeken zijn of ze toch niet eerder kunnen stoppen.’

Feedback ophalen

André: ‘Ja, iedere persoon staat er anders voor, en wil daarom zijn of haar leven ook op een andere manier invullen. Voor PFZW is het lastig om te achterhalen wat de wensen van individuele deelnemers zijn. Maar mede dankzij de digitalisering kunnen we nu wel makkelijker feedback bij ze ophalen. Welke onderwerpen leven er? Wat zijn hun voorkeuren? Hoe denken ze over bepaalde ontwikkelingen? De komende jaren speelt er veel. Zo komt er een nieuwe pensioenregeling waarvoor we ons beleggingsbeleid wellicht op onderdelen moeten aanpassen. Waarbij we natuurlijk rekening houden met de risicobereidheid van deelnemers. Daarbij gaan we ook andere thema’s aan ze voorleggen. Bijvoorbeeld hoe belangrijk ze het vinden dat PFZW een duurzaam beleggingsbeleid heeft en welke opvattingen ze daarover hebben.’

Piet: ‘Als werkgever merk ik dat PFZW een goede, betrouwbare uitstraling heeft. En volgens mij denken onze medewerkers er ook zo over. Dus ik weet niet in hoeverre zij de behoefte hebben om echt nauw bij het beleggingsbeleid betrokken te worden. Ik denk dat ze vooral willen weten hoe hun pensioen er straks uitziet en of ze dan genoeg geld zullen hebben om daarvan rond te komen.’

Dekkingsgraad boven de 100%

André: ‘De dekkingsgraad lag de afgelopen jaren lange tijd onder de 100%. Dat was pijnlijk voor de deelnemers. Vooral voor de gepensioneerden, want PFZW kon hun pensioenen daardoor ook niet indexeren. En dat voelden zij direct in hun portemonnee. Heel fijn dus dat het nu iets beter gaat. De laatste maanden van het afgelopen jaar kwam de dekkingsgraad eindelijk weer eens op een overtuigende manier boven de 100%. In 2022 heeft de oorlog in Oekraine uiteraard grote invloed, ook op de rendementen van veel beleggingen. Maar doordat tegelijkertijd ook de rente stijgt, zien we dat onze dekkingsgraad in het eerste kwartaal standhield.’

Piet Huizinga, directeur bij Ambulance IJsselland en Ambulance Oost

‘Medewerkers willen vooral weten hoe hun pensioen er straks uitziet’

André ten Damme, bestuurslid namens werkgevers

‘In de laatste maanden van 2021 kwam onze dekkingsgraad eindelijk weer eens boven de 100%’