Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

‘Het blijft een rollercoaster’

Een zwaar jaar met toch ook wat lichtpuntjes. Dat was het jaar 2021 volgens bestuursvoorzitter Joanne Kellermann.

‘Het is moeilijk om terug te blikken op 2021 zonder het daarbij te hebben over de ontwikkelingen in Oekraïne. Dus laat ik daar toch maar mee beginnen. Het is vreselijk om te zien hoeveel leed die geopolitieke oorlog veroorzaakt. De economische consequenties die wij ervaren, vallen daarbij in het niet. Maar het is wel duidelijk dat deze oorlog wereldwijd impact heeft en ook de inspanningen en resultaten van ons pensioenfonds in een ander daglicht zet.

Ondanks corona behaalden we eind vorig jaar een dekkingsgraad van 106,6%. Dat was de hoogste jaarafsluiting sinds 2014. Goed nieuws dus, en we dachten zelfs even dat we het ergste achter de rug hadden. Maar niet dus. Het blijft een rollercoaster.’

Het tweede coronajaar

‘Voor veel mensen was 2021 wederom een heel zwaar jaar, zowel qua werk als privé. In de zorg werd er op veel plekken harder gewerkt dan ooit tevoren. De werkdruk lag vooral hoog omdat corona een hoog ziekteverzuim veroorzaakte. En dat er aan het einde van het jaar toch weer een lockdown volgde, was voor veel mensen een enorme domper.’

‘Gelukkig gebeurden er ook positieve dingen. Zo hebben we mooie stappen gezet tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe pensioenregeling. We vinden het een goede zaak dat er wordt ingezet op een stelsel waarbij pensioenen makkelijker kunnen meebewegen met de economie. Wij denken dat zo’n aanpassing heel erg nodig is voor het vertrouwen in het pensioenstelsel. Als het economisch beter gaat, willen we eerder kunnen indexeren dan nu het geval is. En andersom: als het economisch slechter gaat, ligt het voor de hand dat dit ook zijn weerslag heeft op de pensioenen. Wij hebben onze wensen op dat vlak ook duidelijk doorgegeven .

Ondertussen zijn we in 2021 al begonnen met de voorbereidingen. Kloppen onze data? Sluiten onze processen wel goed aan bij de principes van het nieuwe pensioenstelsel? Op welke vlakken kan het beter? We vinden het belangrijk dat mensen erop kunnen vertrouwen dat hun pensioen bij ons goed geregeld is.’

Sneller en beter informeren

‘In de nabije toekomst willen we de deelnemers van ons fonds sneller en beter informeren. We willen het pensioen dichter bij de mensen brengen, en dankzij de digitalisering zijn daar ook allerlei mogelijkheden voor. We zijn van plan een groot onderzoek onder de actieve en gepensioneerde deelnemers te houden. Waar zitten hun grootste zorgen? Wat vinden zij belangrijk? Voelt het voor hen bijvoorbeeld goed dat we pensioengeld steeds vaker op een duurzame manier beleggen of telt vooral het rendement? We gaan dus vaker met deelnemers in gesprek zodat we beter kunnen inspelen op hun wensen.

Nog een andere goede ontwikkeling: binnen PFZW hebben we vorig jaar besloten om sociale partners een actieve rol te geven binnen ons fonds. Er komt een speciale commissie waar vertegenwoordigers van de sociale partners zitting in gaan nemen. Zij gaan samen een aantal belangrijke beslissingen nemen en op die manier meebepalen hoe de nieuwe pensioencontracten er straks uit komen te zien.’

‘Op dit moment durf ik eigenlijk niet vooruit te blikken. Er gebeurt momenteel zoveel in de wereld, dat het lastig is om voorspellingen te doen. Ondertussen proberen we als PFZW via ons duurzame beleggingsbeleid op een positieve manier invloed uit te oefenen op de wereld van nu en die van de toekomst. Die invloed is natuurlijk beperkt, maar het voelt goed om op die manier toch een bijdrage te kunnen leveren.’

Joanne Kellermann
Bestuursvoorzitter van PFZW

‘We dachten even dat we het ergste achter de rug hadden. Maar niet dus’