Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

‘Hoe weet ik waar ik straks aan toe ben?’

Jeroen Blok is verpleegkundige Intensive Care en Spoedeisende Hulp bij Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Daarnaast is hij lid van het HMC/FNV-actiecomité dat zich hard maakt voor een betere cao. Samen met Jorick de Bruin, vanuit CNV Zorg en Welzijn bestuurslid bij PFZW, blikt hij terug op 2021 en grijpt hij de gelegenheid aan om vragen te stellen over zijn toekomstige pensioen.

Jeroen: ‘Mensen kunnen zich maar moeilijk voorstellen wat zorgmedewerkers de afgelopen twee jaar in ziekenhuizen hebben meegemaakt. Iedereen moest keihard werken: niet alleen op de IC, maar op alle afdelingen. Daardoor zijn veel collega’s uitgevallen met burn-out gerelateerde klachten. Aan het begin van de pandemie werd er nog voor zorgmedewerkers geapplaudisseerd. Maar toen het over salarisverhogingen ging, werd al snel duidelijk dat we echt voor een betere cao moeten strijden. Als lid van een actiecomité heb ik actiegevoerd en interviews gegeven. Hopelijk leidt dat alles tot een betere cao en een beter pensioen. Want een goed pensioen is natuurlijk ook heel belangrijk.’

Jorick: ‘Absoluut. Wat dat betreft is het goed dat er een nieuwe pensioenregeling aankomt. Er ligt nu een volledig uitgewerkt wetsvoorstel voor een nieuwe systematiek. Daarmee krijgen pensioenfondsen meer mogelijkheden om tot een beter pensioenresultaat te komen.’

Hoogte van het te verwachten pensioen

Jeroen: ‘Dat klinkt mooi, maar ik heb daar wel vragen over. Zo las ik dat de pensioenpremie centraal komt te staan en dat er geen beloftes meer worden gedaan over de hoogte van het pensioen. Maar hoe weet ik dan waar ik straks aan toe ben?’

Jorick: ‘Je krijgt nog steeds een duidelijk overzicht. Alleen wordt daarbij vermeld dat het te verwachten toekomstige pensioen van verschillende factoren afhankelijk is. Vooral van de beleggingsresultaten, en dat het dus om een bedrag gaat dat pensioenfondsen niet kunnen garanderen. Feitelijk is dat momenteel ook al zo. Zo lukt het lang niet altijd om de pensioenen te indexeren. Dat heeft te maken met de huidige verplichting om als pensioenfonds financiële reserves op te bouwen, waardoor dat geld niet belegd kan worden. En gezien de lage rentes zijn er ook geen mogelijkheden om die reserves te laten groeien. Als het goed is, mogen pensioenfondsen met de nieuwe regeling een kleinere reserve aanhouden. Daardoor kan het geld dat door het pensioenfonds wordt verdiend sneller aan de deelnemers worden toebedeeld. En wordt de kans op indexering van de pensioenen groter.’

Eerder stoppen met werken

Jeroen: ‘Hoewel ik mijn werk graag doe, denk ik er over na om op mijn 62ste te stoppen. Dat is over tien jaar. Samen met mijn man heb ik gekeken naar onze uitgaven, onze wensen, welke pensioenbedragen we kunnen verwachten en of we daarnaast genoeg financiële reserves hebben. We kwamen tot de conclusie dat het voor mij inderdaad mogelijk is om eerder te stoppen met werken. Dat voelt goed. Maar als ik jou, Jorick, dan hoor over beleggingsresultaten en de invloed daarvan op de hoogte van het pensioen, maakt me dat wel onzeker.’

Jorick: ‘Ter geruststelling: als pensioenfonds werken we met verschillende beleggingsprofielen waarbij we voor oudere deelnemers een veiligere strategie kiezen. Dan is de kans op een stabiel rendement veel groter en kunnen we fluctuaties in de beurs dempen.’

Jeroen: ‘Heb je een tip voor mensen zoals ik, die eerder willen stoppen met werken?’

Jorick: ‘Officieel mogen we als pensioenfonds geen individueel financieel advies geven. Maar in het algemeen kan ik zeggen dat het belangrijk is om een financiële planning te maken. Want pas als je alles op een rijtje zet, zie je wat er mogelijk is en kun je kijken aan welke knoppen je nog kunt draaien. Precies dus wat jij en je partner al hebben gedaan. En het is belangrijk om de situatie regelmatig opnieuw tegen het licht te houden.’

Jeroen Blok, IC-verpleegkundige Haaglanden Medisch Centrum Den Haag

‘Iedereen in het ziekenhuis moest keihard werken: niet alleen op de IC, maar op alle afdelingen’

Jorick de Bruin, bestuurslid namens werknemers

‘Straks wordt de kans op indexering van de pensioenen groter’