Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9 Technische voorzieningen

Onder de technische voorzieningen worden verantwoord de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds, de overige technische voorzieningen (AP-regeling) en de voorziening nettopensioen voor risico pensioenfonds. De technische voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

259.697

273.649

Overige technische voorzieningen

901

932

Voorziening nettopensioen voor risico pensioenfonds

2

2

   

Totaal

260.600

274.583

De voorziening nettopensioen bestaat uit ingegaan nettopartnerpensioen.

De voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds is als volgt samengesteld:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Niet ingegaan ouderdomspensioen

  

- Actieve deelnemers

127.976

138.068

- Gewezen deelnemers

36.364

38.193

- Arbeidsongeschikten

13.800

15.805

   

Niet ingegaan nabestaandenpensioen

  

- Actieve deelnemers

5.116

5.563

- Gewezen deelnemers

1.536

1.640

- Arbeidsongeschikten

711

841

- Gepensioneerden

4.821

5.023

   

Ingegaan pensioen

  

- Ouderdomspensioen, Flexpensioen

57.857

56.552

- Partnerpensioen

6.379

6.551

- Wezenpensioen

46

48

   

Administratie- en excassokosten

5.091

5.365

   

Totaal

259.697

273.649

De overige technische voorzieningen zijn als volgt samengesteld:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

703

742

Niet ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

176

168

Administratie- en excassokosten

22

22

   

Totaal

901

932