Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.8 Securities lending

Binnen de PGGM beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt, vinden securities lending activiteiten plaats. Deze activiteiten hebben betrekking op het beursgenoteerd vastgoed, beursgenoteerde aandelen en beursgenoteerde obligaties. Het uitleenbeleid van de PGGM beleggingsfondsen is erop gericht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken door eisen te stellen aan de kwaliteit van het onderpand, de mogelijkheden tot substitutie indien de kwaliteit beneden de norm is, en het toepassen van een minimale 'haircut'. Voor afdekking van het risico van niet-teruglevering van de uitgeleende effecten accepteren de PGGM beleggingsfondsen alleen onderpand (collateral) in de vorm van liquide middelen en (staats)obligaties. In de hierin opgenomen specificatie is het verslaggevingsbeginsel 'look through' toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van relevante gegevens over de onderliggende posities van het betreffende beleggingsfonds.

Vastgoed

Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities in beursgenoteerd vastgoed bedroeg per balansdatum € 0,0 miljoen (2020: € 0,0 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 0,0 miljoen (2020: € 0,0 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een AA-rating.

Voor de uitleentransacties worden door tegenpartijen zekerheden verstrekt in de vorm van onderpand. De samenstelling van het onderpand kan dagelijks variëren waardoor de looptijd van de zekerheden een open karakter heeft. De samenstelling van bij de uitgeleende effecten ontvangen onderpand naar soort zekerheid, kredietwaardigheid, land tegenpartij en valuta per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

      

Soort zekerheid

Kredietwaardigheid

Land tegenpartij

Valuta

31-12-2021

31-12-2020

      

Staatsobligatie

AAA

Verenigde Staten van Amerika

US Dollar

-

1

      

Totaal

   

-

1

Aandelen

Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities in beursgenoteerde aandelen bedroeg per balansdatum € 781 miljoen (2020: € 600 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 6,0 miljoen (2020: € 0,0 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een A-rating.

Voor de uitleentransacties worden door tegenpartijen zekerheden verstrekt in de vorm van onderpand. De samenstelling van het onderpand kan dagelijks variëren waardoor de looptijd van de zekerheden een open karakter heeft. De samenstelling van bij de uitgeleende effecten ontvangen onderpand naar soort zekerheid, kredietwaardigheid, land tegenpartij en valuta per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

      

Soort zekerheid

Kredietwaardigheid

Land tegenpartij

Valuta

31-12-2021

31-12-2020

      

Staatsobligatie

AAA

Verenigde Staten van Amerika

US Dollar

354

200

Staatsobligatie

AA

Verenigd Koninkrijk

Britse Pond

193

167

Staatsobligatie

AA

Frankrijk

Euro

112

82

Staatsobligatie

A

Japan

Japanse yen

68

128

Staatsobligatie

AAA

Supra Nationaal

Euro

32

29

Staatsobligatie

AA

België

Euro

22

7

Staatsobligatie

AA

Oostenrijk

Euro

17

26

Staatsobligatie

AAA

Nederland

Euro

13

1

Staatsobligatie

AAA

Duitsland

Euro

10

27

Staatsobligatie

AAA

Canada

Canadese dollar

5

5

Staatsobligatie

AA

Finland

Euro

2

3

Staatsobligatie

AAA

Australië

Australische dollar

1

7

Staatsobligatie

AAA

Denemarken

Deense kroon

1

1

Staatsobligatie

AAA

Zwitserland

Zwitserse Frank

1

-

Staatsobligatie

AAA

Europa

Euro

-

3

      

Totaal

   

831

686

Obligaties

Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities in obligaties bedroeg per balansdatum € 497 miljoen (2020: € 80 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 0,0 miljoen (2020: € 0,0 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een A-rating op basis van de S&P rating.

Voor de uitleentransacties worden door tegenpartijen zekerheden verstrekt in de vorm van onderpand. De samenstelling van het onderpand kan dagelijks variëren waardoor de looptijd van de zekerheden een open karakter heeft. De samenstelling van bij de uitgeleende effecten ontvangen onderpand naar soort zekerheid, kredietwaardigheid, land tegenpartij en valuta per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

    
      

Soort zekerheid

Kredietwaardigheid

Land tegenpartij

Valuta

31-12-2021

31-12-2020

      

Staatsobligatie

AA

Frankrijk

Euro

341

51

Staatsobligatie

AAA

Duitsland

Euro

127

17

Staatsobligatie

AA

België

Euro

24

-

Staatsobligatie

AAA

Nederland

Euro

20

4

Staatsobligatie

AA

Oostenrijk

Euro

12

10

Staatsobligatie

AA

Finland

Euro

1

-

Staatsobligatie

AAA

Verenigde Staten van Amerika

US Dollar

-

1

Staatsobligatie

AAA

Supra Nationaal

Euro

-

3

      

Totaal

   

525

86