Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.6 Overige beleggingen

De samenstelling en het verloop van de post overige beleggingen zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

- Overig

4.455

1.202

(183)

277

5.751

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

- Overig

2

-

(1)

-

1

      

Totaal 2021

4.457

1.202

(184)

277

5.752

Totaal 2020

12.732

806

(4.457)

(4.624)

4.457

Onder de categorie overig vallen voornamelijk beleggingen in fondsen met alternatieve beleggingsstrategieën en -instrumenten om een absoluut (positief) rendement te behalen onder alle marktomstandigheden. Dit betreft beleggingen in onder andere hedgefondsen en herverzekeringscontracten.