Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.3 Aandelen en private equity

De samenstelling en het verloop van de posten aandelen en private equity zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

- Aandelen

78.167

1.762

(15.867)

20.283

84.345

- Private equity

15.019

2.982

(511)

4.352

21.842

Subtotaal

93.186

4.744

(16.378)

24.635

106.187

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

- Aandelen

14

-

(3)

4

15

- Private equity

4

1

-

1

6

Subtotaal

18

1

(3)

5

21

      

Totaal 2021

93.204

4.745

(16.381)

24.640

106.208

Totaal 2020

81.536

11.040

(4.028)

4.656

93.204

Van de totale aandelen- en private equity-beleggingen is € 99.459 miljoen (2020: € 87.526 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past in de toelichtingen op de PGGM beleggingsfondsen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe. Daarbij wordt voor het opstellen van onderstaande overzichten gebruik gemaakt van relevante gegevens over de onderliggende posities van het betreffende beleggingsfonds.

Aandelen

Onder aandelen zijn beursgenoteerde aandelen en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die overwegend in beursgenoteerde aandelen beleggen, verantwoord.

De samenstelling van de beleggingen in aandelen naar beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Beursgenoteerd

84.360

78.181

Niet-beursgenoteerd

-

-

   

Totaal

84.360

78.181

De beleggingen in aandelen per balansdatum zijn naar de volgende bedrijfstakken ingedeeld:

Private equity

Dit betreft onder meer beleggingen in durfkapitaal en overnames, die zowel direct als indirect via co-investeringen en fondsen plaatsvinden.

De samenstelling van de private equity beleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Direct

5.054

3.250

Indirect

16.794

11.773

   

Totaal

21.848

15.023