Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.2 Vastgoed en infrastructuur

De samenstelling en het verloop van de post vastgoed en infrastructuur zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

- Indirecte vastgoedbeleggingen

28.320

23.316

(24.299)

7.778

35.115

- Infrastructuur- beleggingen

9.767

1.139

(66)

841

11.681

Subtotaal

38.087

24.455

(24.365)

8.619

46.796

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

- Indirecte vastgoedbeleggingen

6

4

(5)

1

6

- Infrastructuur- beleggingen

2

-

-

-

2

Subtotaal

8

4

(5)

1

8

      

Totaal 2021

38.095

24.459

(24.370)

8.620

46.804

Totaal 2020

38.070

2.767

(319)

(2.423)

38.095

Van de totale vastgoed- en infrastructuurbeleggingen is € 28.467 miljoen (2020: € 37.234 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past in de toelichtingen op de PGGM beleggingsfondsen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe. Daarbij wordt voor het opstellen van onderstaande overzichten gebruik gemaakt van relevante gegevens over de onderliggende posities van het betreffende beleggingsfonds.

Vastgoed

Onder vastgoed worden beursgenoteerde aandelen, indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed beleggen, verantwoord.

De samenstelling van de vastgoedbeleggingen naar beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Beursgenoteerd

17.533

14.559

Niet beursgenoteerd

17.588

13.767

   

Totaal

35.121

28.326

De vastgoedbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld:

De categorie Overig bestaat uit onder meer parkeergarages, zorgwoningen en 'medical offices'.

Infrastructuur

Onder infrastructuur zijn indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participaties in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in infrastructuur beleggen, verantwoord. Onder infrastructuur zijn eveneens directe beleggingen in projecten opgenomen die PFZW met één of meerdere mede-investeerders is aangegaan.

De samenstelling van de infrastructuurbeleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Direct

10.748

8.733

Indirect

935

1.036

   

Totaal

11.683

9.769

De infrastructuurbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld: