Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

20 Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers

De mutaties in de voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Stand begin van het jaar

59

64

   

Premiebijdragen

-

-

Overeengekomen contractueel rendement

5

2

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

(1)

-

Omzetting in technische voorziening

(10)

(7)

   

Stand eind van het jaar

53

59