Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

17 Pensioenuitkeringen

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Ouderdomspensioen (inclusief Flexpensioen)

(4.103)

(3.793)

Partnerpensioen

(409)

(396)

Wezenpensioen

(9)

(9)

Totaal pensioenregeling

(4.521)

(4.198)

   

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

(77)

(78)

Regeling nettopensioen

-

-

   

Totaal

(4.598)

(4.276)

in het saldo van de pensioenuitkeringen is tevens een ontvangst vanuit herverzekeringen opgenomen van € 1,8 miljoen (2020: € 2,5 miljoen).