Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

27 Bezoldiging

De bezoldiging van de bestuursleden bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2021

2020

 

Honoraria

Honoraria

Voorzitter

  

A.J. Kellermann, voorzitter

125

125

   

Bestuursleden, met reguliere en aanvullende vergoeding

  

P.A. de Bruijn**

100

64

J.M.J. Moors

94

88

A.J. Vink, plaatsvervangende voorzitter (tot 1 september 2020)*

-

50

E.M.A. van der Weiden, plaatsvervangend voorzitter (per 1 september 2020)*

94

65

   

Bestuursleden, met reguliere vergoeding

  

A.F.P. Bakker

84

60

G.H. Bergsma

84

60

J. de Bruin*

84

60

C.L. Dert

84

60

A.B.J. ten Damme (per 1 september 2021)

28

-

L.F.A.M. Jansen (per 1 september 2020)*

84

20

J.J. Joppe (per 1 januari 2020)

84

60

O.M.C. Perik (tot 1 april 2021)

21

60

M.H.A.C.J. Simons

84

60

P. Wolters

84

60

   

Totaal

1.134

892

  • *   De gelden worden overgemaakt aan de betreffende instanties waar de personen werkzaam zijn.
  • **   P.A. de Bruijn ontving in 2021 een extra vergoeding in verband met toetreding tot het dagelijks bestuur van de Pensioenfederatie.

De bestuursleden nemen uit hoofde van hun bestuursfunctie geen deel in de pensioenregeling van PFZW. Ze kunnen echter wel pensioen opbouwen uit andere of eerdere functies.

Voor de vergoeding van het bestuur wordt aangesloten bij het algemene maximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze wordt teruggerekend naar dagdelen. Jaarlijks worden de maxima aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). Voor 2021 was het algemene maximum € 209.000.

De vergoeding van de voorzitter bedraagt € 125 duizend. Deze vergoeding is gebaseerd op tijdsbesteding van 3 dagen.

Bestuursleden ontvangen een gelijke vaste vergoeding ad € 83.600 per jaar. Deze vergoeding is gebaseerd op een tijdsbesteding van 2 dagen. Bestuursleden die tevens lid zijn van de Commissie Bestuurlijke Zaken (voorheen Commissie Algemene Zaken) ontvangen een jaarlijkse vergoeding ad € 94.050, gebaseerd op een tijdsbesteding van 2,25 dagen.

Indien een vacature tijdelijk wordt ingevuld door één van de andere bestuurders kan een aanvulling op de vergoeding worden toegekend.

De bezoldiging van de externe leden van de bestuurscommissies bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2021

2020

 

Honoraria

Honoraria

   

Raad van toezicht

86

83

Commissie van beroep

53

45

Pensioenraad

235

169

Pensioencommissie Plus

14

17

Commissie arbeidsvoorwaarde pensioen

29

-

   

Totaal

417

314

De bezoldiging van de directeur bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2021

2020

   

J.M. Landman (per 1 november 2020)

  

Salaris

175

25

Pensioenlasten

18

3

Sociale lasten

10

6

Overige kosten

22

3

Totaal

225

37

   

P.J.C.Borgdorff

  

Salaris

-

180

Pensioenlasten

-

8

Sociale lasten

-

6

Overige kosten

-

2

Totaal

-

196

Per 1 januari 2021 is dhr. Borgdorff met pensioen gegaan en opgevolgd door dhr. Landman. Aan de leden van het bestuur en de directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

De bezoldiging van de directeur op basis van de componenten uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) komt uit op € 214 duizend. De WNT norm is niet van toepassing op pensioenfondsen maar is voor PFZW wel richtinggevend. De norm voor 2021 bedraagt € 209 duizend.