Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

26 Medewerkers

Het aantal medewerkers op basis van fulltime equivalenten en personen bedroeg:

 

2021

2020

   

In fte

22,7

20,2

In personen

24

21

Alle werknemers verrichten hun werkzaamheden in Nederland op de locatie van het fonds dan wel op decentrale locaties.

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij PFZW zelf. PFZW (de werkgever) heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstige hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de premies die op een periode betrekking hebben in die periode ten laste van het resultaat gebracht.