Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

25.6 Overige resultaten

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Overige actuariële resultaten, per saldo

326

59

Overige baten en lasten, per saldo

(18)

(12)

   

Totaal

308

47

De overige actuariële resultaten in 2021 bestaat voornamelijk uit actuariële bestandsresultaten.