Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

25.3 Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Werkelijke pensioenuitkeringen

(4.598)

(4.276)

   

Onttrekking voor pensioenuitkering uit technische voorziening

  

- Pensioenregeling

4.486

4.160

- Arbeidsongeschiktheidspensioen

73

74

   

Resultaat op pensioenuitkeringen

(39)

(42)

   

Werkelijke pensioenuitvoeringskosten

(115)

(108)

   

Kostenopslag premiebijdrage

  

- Pensioenregeling

43

40

- Arbeidsongeschiktheidspensioen

3

2

   

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

  

- Pensioenregeling

90

83

- Arbeidsongeschiktheidspensioen

1

1

   

Resultaat op pensioenuitvoeringskosten

22

18

   

Totaal

(17)

(24)

Het negatieve resultaat op pensioenuitkeringen is € 39 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van verschil in timing. In de eerste helft van 2021 zijn meer pensioenen ingegaan dan in de tweede helft, terwijl voor de voorziening wordt aangenomen dat alle mutaties medio jaar plaatsvinden (1-7-fictie).

Het resultaat op pensioenuitvoeringskosten is € 22 miljoen positief. Het resultaat op kosten is positief doordat het actievenbestand en aantal uitkeringen sterker groeien dan de pensioenuitvoeringskosten.