Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

25 Geconsolideerde actuariële analyse van het saldo van baten en lasten

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

1)

   

25.1

Resultaat op premiebijdragen

(3.395)

(2.708)

25.2

Resultaat op beleggingen en verplichtingen

40.810

(20.463)

25.3

Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(17)

(24)

25.4

Resultaat op netto pensioen

-

-

25.5

Aanpassing actuariële grondslagen

12

4.723

25.6

Overige resultaten

308

47

    
 

Saldo van baten en lasten

37.718

(18.425)

  • 1  De hierboven vermelde nummers verwijzen naar de hiernavolgende paragrafen.