Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

25 Geconsolideerde actuariële analyse van het saldo van baten en lasten

25.1 Resultaat op premiebijdragen en waardeoverdrachten

De pensioenpremie in 2021 bedroeg 25,0% (2020: 23,5%) over salaris boven de franchise. Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen in 2021 was 1,75% (2020: 1,75%), bij een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar (2020: 68 jaar).

25.2 Resultaat op beleggingen en verplichtingen

Het beleggingsresultaat (exclusief renteafdekking) zorgt voor een positief resultaat van € 33,6 miljard. De renteafdekking heeft een negatief resultaat van € 12,6 miljard.

25.3 Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

Het negatieve resultaat op pensioenuitkeringen is € 39 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van verschil in timing.

25.4 Resultaat op nettopensioen

Het resultaat op nettopartnerpensioen is afgerond € 0 miljoen. Deze regeling is in 2015 ingevoerd. Vanwege het netto-karakter van de regeling moet de financiering fiscaal hygiënisch zijn.

25.5 Aanpassing actuariële grondslagen

In 2021 heeft PFZW een beperkt grondslagenonderzoek uitgevoerd. Hierbij worden conform de ABTN de belangrijkste grondslagen onderzocht en wanneer nodig aangepast.

25.6 Overige resultaten

De overige actuariële resultaten in 2021 bestaat voornamelijk uit actuariële bestandsresultaten.

26 Medewerkers

Het aantal medewerkers op basis van fulltime equivalenten en personen bedroeg:

27 Bezoldiging

De bezoldiging van de bestuursleden bedraagt: