Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bijlage 4: Performance PFZW (unhedged)

Beleggingen en rendement PFZW

    

31 december 2021

        
 

Allocatie

 

Bruto

 

Netto

Netto

Out-

 

€ In mln1

In %

rendement

Kosten2

rendement3

benchmark4

performance

        

Zakelijke waarden

€161.003

58,0%

30,0%

1,3%

28,7%

28,2%

0,4%

Aandelen klassiek ontwikkelde markten

€39.810

14,3%

30,6%

0,0%

30,6%

30,7%

(0,1%)

Aandelen klassiek opkomende markten

€8.169

2,9%

8,2%

0,1%

8,1%

6,8%

1,2%

Aandelen Beleggen in oplossingen

€5.414

2,0%

21,7%

0,2%

21,5%

20,6%

0,7%

Alternatieve aandelenstrategieën

€30.885

11,1%

32,6%

0,1%

32,5%

32,5%

0,0%

Private equity

€21.787

7,9%

59,7%

8,8%

50,9%

48,8%

1,4%

Beursgenoteerd vastgoed

€17.713

6,4%

36,2%

0,1%

36,1%

35,2%

0,7%

Privaat vastgoed

€17.607

6,3%

21,5%

1,1%

20,4%

19,7%

0,6%

Infrastructuur

€11.725

4,2%

12,5%

0,5%

12,0%

9,9%

1,9%

Insurance

€7.209

2,6%

7,9%

0,6%

7,3%

11,9%

(4,1%)

Overige zakelijke waarden

€685

0,2%

15,3%

2,3%

13,0%

5,0%

7,6%

        

Krediet

€39.202

14,1%

4,0%

0,2%

3,9%

2,6%

1,2%

Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten

€5.566

2,0%

(0,8%)

0,1%

(0,8%)

(1,1%)

0,2%

High Yield ontwikkelde markten

€5.572

2,0%

11,4%

0,3%

11,0%

11,1%

(0,1%)

Bedrijfsobligaties en high yield opkomende markten

€6.795

2,4%

8,9%

0,1%

8,7%

6,4%

2,2%

Emerging markets debt local currency

€12.102

4,4%

(1,9%)

0,1%

(2,1%)

(1,9%)

(0,2%)

Credit risk sharing

€5.254

1,9%

16,0%

0,1%

15,8%

10,7%

4,6%

Hypotheken

€3.913

1,4%

2,6%

0,3%

2,3%

(0,5%)

2,8%

        

Vastrentende waarden

€82.808

29,8%

(14,7%)

0,0%

(14,8%)

(15,4%)

0,7%

Rente-afdekkingsmandaat

€79.092

28,5%

(15,5%)

0,0%

(15,5%)

(16,2%)

0,8%

Legacy vastrentend en inflatie

€142

0,1%

€582

€0,1

€582

€582

€-

Kas en overig

€3.574

1,3%

€(32)

€ 18,5

€(51)

€(7)

€(43)

        

Valuta overlay

€(5.558)

-2,0%

€(5.842)

€-

€(5.842)

  
        

Vergoeding uitvoeringsorganisatie

   

€22,1

   

Doorbelaste algemene kosten

   

€1,3

   
        

Totaal belegd vermogen

€ 277 456

100,0%

9,0%

0,8%

8,2%

7,6%

0,6%

  • 1   Bovenstaande tabel volgt de indeling van de strategische benchmark van PFZW, waarbij door de bijbehorende vorderingen, schulden en kasposities heen wordt gekeken. Hierdoor sluiten bedragen uit deze tabel niet aan met de balans in de jaarrekening, waar een rubricering volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving wordt toegepast. De allocatie (in euro en percentage) sluit niet aan met de tabel Kosten vermogensbeheer per beleggingscategorie, waarin de allocatie conform Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie op basis van het gemiddeld belegd vermogen wordt gepresenteerd.
  • 2   Betreft kosten vermogensbeheer exclusief transactiekosten.
  • 3   unhedged
  • 4   De strategische benchmark is per beleggingscategorie bepaald en is een objectieve meetlat waarmee het gerealiseerde rendement wordt vergeleken.