Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bijlage 1: Begrippen en afkortingen

Actuele dekkingsgraad

Bijlage 2: Checklist code Pensioenfondsen

Bijlage 3: Specifieke bestuurscommissies

A.J. (Joanne) Kellermann, voorzitter J.M.J. (Jacques) Moors (tot 1 januari 2022) E.M.A.

Bijlage 4: Performance PFZW (unhedged)

Bijlage 5: Strategische benchmarks