Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Algemene ontwikkelingen 2021

In 2021 was de druk door COVID-19 op onze deelnemers en werkgevers in de zorg onverminderd hoog. Ook werd het in 2019 afgesloten pensioenakkoord verder uitgewerkt in wetgeving.

Financiële situatie

De financiële situatie is in 2021 licht verbeterd vergeleken met 2020. De actuele dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en de waarde van de pensioenverplichtingen, steeg in 2021 van 92,6% naar 106,6%.

Goed financieel rendement

Het wereldwijde economisch herstel zorgde voor een jaarrendement van 8,2% op de beleggingen van PFZW. De grootste bijdrage hieraan kwam van zakelijke waarden. Het totaal belegd vermogen is in 2021 toegenomen tot € 277,5 miljard.

Onze strategie

In 2021 werkten we verder aan het realiseren van onze strategische doelen.

Onze stakeholders

De werkgelegenheid in onze sector neemt nog steeds toe en daardoor groeide in 2021 het aantal deelnemers en werkgevers. Ook kwamen er bijna 50.000 nieuwe ouderdomspensioenen bij, de grootste stijging in de historie van het fonds.

Governance

De governance van PFZW is in 2021 deels aangepast. Zo trad de nieuwe procedure voor werving en benoeming van bestuurders in werking. Daarnaast werd gestart met de (verder gaande) mandatering van commissies en bestuursbureau.

Uitvoeringskosten

Het beheersen van de uitvoeringskosten is een belangrijk thema, zowel vanuit een strategisch en maatschappelijk oogpunt als ook vanuit integere bedrijfsvoering.

Risicomanagement

Omdat wij nauw samenwerken met de uitvoeringsorganisatie en veel werk aan hen uitbesteden, heeft het bestuur van PFZW het risicomanagement hierop afgestemd: we spreken een gezamenlijke risicotaal.

PFZW kijkt vooruit

Veel van de thema’s in dit jaarverslag, zoals de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de financiële situatie, zullen ook in 2022 de aandacht blijven vragen.