Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De tijd is rijp voor een nieuw pensioensysteem

Het nieuwe pensioenakkoord dat vorig jaar werd gesloten, wordt dit jaar verder uitgewerkt. Bestuurslid Ilse van der Weiden vertelt hoe PFZW aankijkt tegen dit akkoord en wanneer het als geslaagd mag worden beschouwd.

Op de schop

‘Het is de hoogste tijd dat het pensioenstelsel ingrijpend gaat veranderen. Dat er nu een principe-akkoord ligt, is dan ook positief nieuws. Niet dat het oude systeem zo slecht was, maar in de huidige tijd voldeed het niet meer. Zo moeten we keer op keer onze deelnemers teleurstellen. We konden  onze beloftes – bijvoorbeeld ten aanzien van indexeren – niet nakomen doordat we grote buffers moeten aanhouden. Daarnaast sloot het stelsel niet goed meer aan op de huidige arbeidsmarkt. Het is al lang niet meer zo dat je je hele loopbaan bij één werkgever blijft. Ook het aantal flexibele contracten en zelfstandige ondernemers nam enorm toe. Het huidige pensioensysteem, waarbij jongeren relatief meer premie betalen via de zogenaamde doorsneepremie, past dan niet meer. Ten slotte: we worden een stuk ouder. Ook om die reden moest het stelsel op de schop.’

Grote stem in Den Haag

‘Al beslist de politiek, PFZW is zeer nauw betrokken bij de invulling van het nieuwe akkoord. We hebben een grote stem in Den Haag en zetten onze invloed en deskundigheid in – bijvoorbeeld bij doorrekeningen – om ervoor te zorgen dat er een voor iedereen degelijk en transparant pensioenstelsel komt. Een stelsel waarin collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling belangrijke elementen zijn. Onder ons pensioenfonds vallen 24 verschillende cao’s. Het wordt onwerkbaar als die straks allemaal verschillende regelingen krijgen. Verder willen we vasthouden aan een langetermijnbeleid en geen “pech- en gelukgeneraties” krijgen. Een privé-pensioenpot voor iedereen lijkt misschien aantrekkelijk, maar bij een crisis – neem de huidige coronacrisis – stort je persoonlijke inleg volledig in elkaar. Een collectief vangnet voorkomt dat. Een groot voordeel van het te verwachten nieuwe akkoord is dat we geen buffers meer hoeven aan te houden. In betere tijden kunnen we dan meer uitbetalen, in slechtere tijden minder. Dat is aan deelnemers beter uit te leggen dan de huidige situatie, waarbij er ondanks dat er veel geld in kas zit, toch gedreigd wordt met kortingen.’

Minder zekerheid, meer mogelijkheden

‘Voor PFZW is het nieuwe akkoord geslaagd als straks aan een aantal belangrijke voorwaarden tegemoet is gekomen. Denk aan een pensioensysteem dat collectief, solidair en verplicht is, dat past bij de kernwaarden van ons pensioenfonds en bescherming van de deelnemers hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast biedt het pensioensysteem dat wij voor ogen hebben weliswaar minder zekerheid, maar wel meer mogelijkheden. Zoals eerder kunnen indexeren, maar ook eerder kunnen verlagen, afhankelijk van de economische situatie. Een nieuw, transparant pensioensysteem zal er hopelijk aan bijdragen dat het vertrouwen in de pensioenwereld zal toenemen.’

Bestuurslid Ilse van der Weiden

 ‘De collectiviteit moet overeind blijven’