Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Een vaste koers voor een toekomstbestendig pensioen

Vorig jaar stelde PFZW het beleid vast voor de periode 2020-2025. Op hoofdlijnen borduurt dit Meerjarenbeleidsplan voort op het vorige beleidsplan. Maar er zijn accentverschuivingen. Bestuurslid Odette Perik licht ze toe.

Vier speerpunten

‘PFZW is gebaat bij een koers die voor de lange termijn wordt uitgestippeld. Daarom houden we in het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 op hoofdlijnen vast aan de speerpunten die ook in het vorige beleidsplan zijn geformuleerd. Het zijn er vier: een toekomstbestendig markt- en productbeleid, PFZW als natuurlijke partner in de sector zorg en welzijn, het versterken van onze verantwoordelijkheid naar de samenleving en als laatste het vergroten van de wendbaarheid van onze dienstverlening.

Omdat de samenleving verandert – neem het pensioenakkoord dat vorig jaar is gesloten – zijn deze speerpunten in het nieuwe beleidsplan hier en daar aangescherpt. Op dit moment kunnen we nog niet overzien welke gevolgen de coronacrisis zal hebben voor het realiseren van het beleidsplan.’

Nieuw pensioencontract

‘Een toekomstbestendig markt- en productbeleid ­– speerpunt één – moet uiteraard inspelen op het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Weliswaar moet dit akkoord nog verder uitgewerkt worden, maar PFZW is er heel helder over: het nieuwe pensioencontract moet wat ons betreft gebaseerd zijn op collectiviteit en solidariteit. Ook hopen we dat er goede oplossingen worden geboden voor zzp’ers in onze sector. Helaas wordt de groep deelnemers en werkgevers in onder meer de kunst- en cultuursector nu ernstig geraakt door de coronacrisis. Dit heeft de komende tijd onze extra aandacht. Verder werken we hard aan vereenvoudiging en uniformering van onze pensioenregeling om het nieuwe akkoord straks goed uit te kunnen voeren.’

Vertrouwen herstellen

‘De pensioenen staan al een aantal jaren enorm onder druk en die trend zette zich in 2019 voort. De coronacrisis deed daar recent een flinke schep bovenop. Speerpunt twee – PFZW als natuurlijke partner in de sector zorg en welzijn – richt zich op het vertrouwen in ons pensioenfonds. Vertrouwen van deelnemers, werkgevers en andere sociale partners. Hoe? Door onze beloftes na te komen. En door een optimale klantbediening, in service en beleving. In het laatste halfjaar van 2019 daalde de waardering voor PFZW enigszins, door de negatieve publiciteit in de media over pensioenen. We zetten alles op alles om die waardering weer te verhogen en samen te zorgen voor een goed pensioen.’

Duurzaam beleggen heeft prioriteit

‘Ook in het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 is de verantwoordelijkheid naar de samenleving een belangrijk speerpunt. We hebben in ons beleggingsbeleid specifiek doelstellingen geselecteerd uit de zeventien UN Sustainable Development Goals, de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zo willen we wereldwijd extra investeren in onder andere klimaat en milieu, gezondheid, schoon water en voedselvoorziening. Het meten van het effect van duurzame beleggingen is vaak nog lastig, maar bijvoorbeeld in duurzaam vastgoed worden inmiddels goede stappen gezet.’

Snelle en wendbare dienstverlening

‘Het laatste speerpunt heeft betrekking op de snelheid en wendbaarheid van onze dienstverlening. Om een snelle en soepele transformatie mogelijk te maken naar het nieuwe pensioenakkoord, hebben we vorig jaar onze pensioenadministratie sterk verbeterd. Ook het verder optimaliseren van de digitale dienstverlening, zoals de Toekomstverkenner, heeft onze onverdeelde aandacht. Over wendbaarheid gesproken: de coronacrisis bewijst nu hoe ongelofelijk wendbaar we zijn. Met toewijding en discipline wordt – veelal vanuit huis – keihard gewerkt om het vertrouwen van onze deelnemers en andere partners te behouden. Dat zijn we verplicht aan een geweldige sector, waarin onze deelnemers dag en nacht keihard werken om deze pandemie de baas te worden.’

Bestuurslid Odette Perik

‘De coronacrisis bewijst hóe wendbaar we zijn’