Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Het hoofd koel houden in uitdagende tijden

Nog nooit behaalde PFZW zo’n hoog rendement als in 2019. Externe factoren – lage rente en coronacrisis – overschaduwen dit gunstige financiële resultaat. Volgens bestuurslid Age Bakker is het zaak vooral de lange termijn voor ogen te houden.

Een lastige tijd

‘Als ik nu terugkijk naar vorig jaar, lijkt dat onvoorstelbaar lang geleden. De coronacrisis hangt als een donkere wolk over de wereld en bedreigt in korte tijd wat we vorig jaar hebben bereikt. Nog nooit behaalde PFZW zulke goede beleggingsresultaten als in 2019. Maar liefst 18,8% rendement. Niet alleen de coronacrisis is een bedreigende factor, ook de al langer bestaande lage rente baart ons zorgen. Hierdoor moeten we hoge buffers aanhouden, om ook op lange termijn aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Te meer omdat PFZW relatief veel jonge deelnemers heeft, die pas over 40 of meer jaar een pensioenuitkering ontvangen. Onze deelnemers merken op dit moment helaas weinig van de goede resultaten omdat we niet kunnen indexeren. Dit alles laat zien hóe dringend het nodig is om het pensioenstelsel ingrijpend te herzien. Vorig jaar werd daarover gelukkig een principeakkoord gesloten.’

Kijken naar de lange termijn

‘PFZW kan een aantal dingen doen om de huidige ongunstige financiële situatie te beïnvloeden. Ten eerste het verhogen van de pensioenpremie. Dit draagt slechts beperkt bij aan verbetering van het financiële perspectief. In 2019 bedroegen de premie-inkomsten 5,5 miljard euro, terwijl het rendement op beleggingen – 40 miljard – daarvan een veelvoud was. Ten tweede kunnen we het opbouwpercentage verlagen om onze positie te beïnvloeden. Dan krijgen deelnemers voor dezelfde premie iets minder pensioen terug. En ten derde bestaat er nog de mogelijkheid om in 2021 het pensioen en de opgebouwde aanspraken te verlagen. Het zijn geen van drieën gemakkelijke keuzes. Ook daarom willen we graag een nieuw pensioenstelsel, zodat we minder kwetsbaar zijn voor die lage rente. Zo’n nieuw stelsel lost natuurlijk de slechte economische vooruitzichten door de coronacrisis niet op. Laten we echter vooral het hoofd koel houden. PFZW belegt voor de lange termijn. We kijken altijd zo’n 40 tot 50 jaar vooruit. Dat is een horizon waar de huidige crisis al lang is vervaagd.’

Investeren in veelbelovende bedrijven

‘De markt krijgt als gevolg van de coronacrisis enorme klappen. We hebben van de vorige financiële crisis geleerd dat we nu geen grote risico’s moeten nemen met onze beleggingen. Het is beter om via kleine stapjes onze strategische positie te herstellen. Tegelijkertijd is dit ook de periode waarin we, met het oog op de lange termijn, moeten investeren in bedrijven die potentieel hebben als deze crisis voorbij is. Bedrijven die we straks hard nodig hebben in de nieuwe economie, zoals initiatieven op energiegebied en investeringen in de zorg. Pensioenfondsen kunnen door deze investeringen een stabiliserende rol spelen bij het herstellen van de markt op de lange termijn.’

Maatschappelijk verantwoord

‘Ondertussen blijft PFZW zich inspannen om de kosten van het vermogensbeheer zo laag mogelijk te houden. Daarin zijn we in Nederland koploper. En last but not least: we blijven komend jaar doorgaan op de ingeslagen weg om rendement te behalen op een maatschappelijk verantwoorde manier. We breiden onze portefeuille steeds verder uit met bedrijven die aansluiten bij de waarden van onze deelnemers.’

Bestuurslid Age Bakke

 ‘Juist nu investeren in bedrijven met potentieel na de coronacrisis’