Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ondanks alles trouw blijven aan onszelf

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar, dat nu wordt ingehaald door de realiteit van de coronacrisis. Bestuursvoorzitter Joanne Kellermann kijkt terug en werpt een blik in de (nabije) toekomst.

Terugkijken met de wetenschap van nu

‘Nog niet zo lang geleden zou ik hebben gezegd: 2019 was een bewogen en turbulent jaar, met hoogte- en dieptepunten. Maar met de wetenschap van de huidige realiteit, de coronacrisis, zou ik nu tekenen voor zo’n jaar. Deze crisis zet alles in een ander perspectief. Voor het pensioenfonds zelf en natuurlijk ook voor onze actieve deelnemers, die het nu ongelofelijk zwaar hebben. Aan de ene kant omdat ze in de vuurlinie van de zorg werken en aan de andere kant omdat hun werk juist (vrijwel) stil ligt door de crisis, zoals deelnemers die werken in de cultuursector of tandartsen en fysiotherapeuten.

Het afgelopen jaar was bewogen en turbulent in een aantal opzichten. Er werd een pensioenakkoord gesloten, waardoor er een hoopvolle sfeer ontstond. Niet lang daarna kwam er een flinke dip in de rente, waardoor onze positie aanzienlijk verslechterde en opeens een korting van de pensioenen nabij leek. Door een speciaal ingrijpen van de minister werd dit gelukkig voorkomen. In 2019 behaalde PFZW ook een ongekend hoog beleggingsrendement. Kortom: een achtbaan aan gebeurtenissen en ontwikkelingen. Verder heeft het bestuur vorig jaar stappen gezet om de besturing van het pensioenfonds te verbeteren en staat het duurzame beleggingsbeleid hoog op onze agenda.’

Uitdagingen voor 2020

‘Allereerst is er in 2020 natuurlijk de uitdaging om op een goede manier te reageren op de coronacrisis. Deze heeft een gigantische impact op menselijk, medisch en economisch gebied. Voor PFZW is het nu prioriteit om de financiële gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. Daarbij willen we trouw blijven aan onszelf en onze ambities voor het verder aanscherpen van ons duurzame beleggingsbeleid. Daarnaast vormt het nieuwe pensioenakkoord een grote uitdaging. We hopen dat er voor de zomer uitsluitsel is, zodat we verder kunnen met de concrete uitwerking van het akkoord.’

Coronacrisis op korte en lange termijn

‘Het is nog te vroeg om te kunnen aangeven welke gevolgen de coronacrisis zal hebben op ons pensioenfonds. Op de korte termijn is er in ieder geval de uitdaging hoe we de getroffen werkgevers en werknemers in onze sector waar mogelijk kunnen steunen. Verder zal onze financiële positie zeer waarschijnlijk vooralsnog niet verbeteren. Aan de andere kant: laten we niet vergeten dat PFZW een beleggingsstrategie voor de lange termijn heeft. In die zin is er ook reden voor vertrouwen in de toekomst.’

Bestuursvoorzitter Joanne Kellermann

 ‘Onze deelnemers hebben het door de coronacrisis ongelofelijk zwaar’