Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Wij stellen grenzen

Vanuit de identiteit en normen en waarden van PFZW zijn er duidelijke grenzen gesteld aan de beleggingen. Dit is geen kwestie van een rendement-risico-afweging, maar een harde ondergrens. Zo beleggen we niet in controversiële wapens, tabak en kolen en teerzand. En ook niet in staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan sancties van de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie. Wij kunnen ook ondernemingen uitsluiten in geval van verhoogde ESG-risico's. Dan proberen wij eerst verbeteringen te realiseren door een dialoog met de onderneming aan te gaan. Een voorbeeld hiervan in 2021 is de uitsluiting van een onderneming vanwege betrokkenheid bij het militaire regime in Myanmar. De onderneming was, ondanks diverse verzoeken van onze kant, niet bereid met ons in gesprek te gaan.

In 2021 hebben wij 207 ondernemingen uitgesloten op grond van hun betrokkenheid bij bepaalde producten en daarnaast hebben wij staatsobligaties uit 14 landen uitgesloten.

Beleggingen in Rusland worden verkocht

PFZW heeft als pensioenfonds wereldwijd beleggingen; ook in Rusland. Na de inval van Rusland in Oekraïne heeft het bestuur van PFZW op 3 maart 2022 besloten de beleggingen in Rusland te verkopen. De verkoop kan enige tijd in beslag nemen, omdat de marktomstandigheden complex zijn. De verkoop van de belangen wordt uitgevoerd door onze uitvoeringsorganisatie PGGM wanneer dat mogelijk is.

PFZW blijft vanzelfsprekend de ontwikkelingen en de wereldwijde sancties tegen Rusland nauwgezet volgen en daarop reageren.

In het kort

Kolen en teerzand uitgesloten

In 2020 hebben we besloten niet meer te beleggen in ondernemingen die zijn betrokken bij de energieproductie uit steenkolen of bij de winning van olie uit teerzand. Begin 2021 hebben wij daarom kolen en teerzand aan onze lijst met productuitsluitingen toegevoegd. Ondernemingen die een groot deel van hun inkomsten halen uit de winning van steenkool, energieopwekking met behulp van steenkool en de winning van teerzandolie en niet in staat of bereid zijn de energietransitie te omarmen, sluiten we voortaan uit. De bestaande beursgenoteerde beleggingen in dergelijke ondernemingen zijn in het eerste kwartaal van 2021 verkocht. Eind 2021 hebben we deze uitsluitingen van kolen en teerzand ook doorgevoerd voor (nieuwe) private marktbeleggingen. In 2021 werden in totaal 99 steenkool- en 10 teerzandbedrijven uitgesloten.

IMVB-convenant 

Wij kunnen met onze beleggingen een positieve bijdrage aan een duurzame wereld stimuleren en hebben ook de verantwoordelijkheid om negatieve impact te minimaliseren. Met negatieve impact bedoelen wij negatieve gevolgen (schade) voor individuen, werknemers, gemeenschappen en het milieu. 

Daarom hebben wij op 20 december 2018, samen met 69 andere pensioenfondsen, het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant ondertekend. Dit convenant is gebaseerd op de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Priciples on Business and Human Rights (UNGP’s). Sindsdien werken wij samen met onze uitvoeringsorganisatie PGGM aan de implementatie van het IMVB-convenant.

Misstanden opsporen via OESO-screen

PFZW belegt wereldwijd in een groot aantal bedrijven. Bij sommige van deze bedrijven komen misstanden voor, niet zelden in de toeleveringsketen. Om deze ondernemingen te identificeren en te beoordelen op hun negatieve impact op mens en milieu, is PFZW in 2020 gestart met een aangescherpte ESG-screening op maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle beleggingen.