Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Rendement / ESG integratie

We beleggen de pensioenpremie voor een goed rendement tegen een verantwoord risico. Een groot deel van het pensioen betalen we uit de rendementen die we met de beleggingen behalen. Die rendementen gaan op en neer, maar wij kijken vooral naar de lange termijn. Want pensioen kent ook een lange termijn.

In het beleggingsproces nemen we daarom risico’s mee die het rendement op termijn zouden kunnen beïnvloeden. We kijken naar factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Zo koppelen we bijvoorbeeld de locatie van beleggingen in privaat vastgoed aan onze klimaatmodellen. Daarmee kunnen we vaststellen welk vastgoed kwetsbaar is voor zeespiegelstijgingen en extreem weer. Een natuurramp zou de waarde van zulke beleggingen negatief kunnen beïnvloeden. Door dergelijke risico’s te onderzoeken en systematisch mee te wegen kunnen we de pensioenpremie op een verantwoorde manier beleggen.

Wanneer het over verantwoord beleggen gaat, komt vaak de vraag of dit niet ten koste gaat van het rendement. Verantwoord beleggen leidt op zichzelf niet tot een negatief effect op het rendement. Er zijn inmiddels vele studies die uitwijzen dat het rendement meestal hetzelfde blijft of dat er soms een hoger rendement mee kan worden behaald. Met name voor langetermijnbeleggers zoals wij, kan het positief bijdragen aan de resultaten. Wij zijn er immers bij gebaat dat een bedrijf waarin wij belegd zijn, duurzaamheid omarmt en daarmee toekomstbestendiger is.

Goede financiële prestaties combineren met COVID-19 impact

Als pensioenfonds richten wij ons op de lange termijn. We beleggen daarom gericht in bedrijven die een aantoonbare positieve impact hebben op de samenleving en naar verwachting op de lange termijn een goed financieel rendement zullen bieden. Dit zijn precies de bedrijven die in tijden van crisis, zoals de COVID-19-crisis, hun beurswaarde minder snel zien dalen dan de bredere index, terwijl ze tegelijkertijd een positieve impact op de echte wereld hebben. Een voorbeeld van zo'n bedrijf is Thermo Fisher. Thermo Fisher is een belangrijke speler geworden in de strijd tegen COVID-19: het bedrijf was een van de eerste om de productie van PCR-tests op te schroeven bij het begin van de pandemie in 2020. Thermo Fisher rapporteerde dat het wereldwijd meer dan 650 miljoen COVID-19-tests leverde. De omzet in verband met COVID-19 bedroeg in 2020 $ 6,6 miljard (20% van de totale omzet) en in 2021 groeide dit bedrag tot $ 9,2 miljard (23% van de totale omzet).

Al met al heeft Thermo Fisher uitzonderlijk goed gepresteerd in termen van zowel financiële prestaties als impact. De omzet over 2021 groeide vergeleken met 2020 met 22%. De aandelenkoers groeide sinds begin 2020 tot eind 2021 met 105%.

Rendement en het effect van duurzaam beleggen

PFZW belegt het pensioenvermogen gespreid over diverse beleggingscategorieën. Voor elke beleggingscategorie hanteert PFZW vooraf vastgestelde benchmarks om het behaalde rendement mee te vergelijken. Duurzaam beleggen gaat samen met het behalen van een goed rendement. Maar hoe meten we dat?