Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Klimaatverandering

We willen allemaal oud worden in een wereld waarin we prettig kunnen leven. Een leefbaar klimaat is daarvoor een eerste vereiste. Klimaatverandering is al jaren een zorg voor PFZW. Een onleefbaar klimaat zorgt namelijk voor grote economische problemen. Als grote gebieden in de wereld onleefbaar worden, moeten mensen vluchten uit hun vertrouwde omgeving. Wanneer mislukte oogsten zorgen voor honger, heeft dat ook economisch grote gevolgen. Wij hebben als belegger dus ook een financieel belang bij het tegengaan van klimaatverandering.

Klimaatverandering in ons beleggingsbeleid

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) publiceerde in 2021 zijn nieuwe rapport over klimaatverandering. De belangrijkste conclusie was dat het beperken van de opwarming van de aarde alleen mogelijk is door snel en op grote schaal een vermindering van broeikasgasemissies te realiseren. Op de COP26 Klimaattop in Glasgow in november 2021 is afgesproken dat ondertekenaars van het Klimaatakkoord van Parijs zich samen in zullen spannen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad (‘keep 1.5°C alive’).

Veel financiële instellingen kregen in 2021 kritische reacties van verschillende stakeholders op hun klimaatbeleid. Ook PFZW werd hierop aangesproken. Verschillende actiegroepen demonstreerden bij het kantoor van onze uitvoeringsorganisatie PGGM en riepen PFZW op uit fossiele beleggingen te stappen.

In februari 2022 nam PFZW het besluit dat de komende twee jaar te stoppen met beleggen in ondernemingen in de fossiele energiesector die zich niet committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs en de aanscherping van COP26.

Minder CO2

Tussen 2015 en 2020 is de CO2-voetafdruk van onze beursgenoteerde aandelenbeleggingen met 50% verminderd. Het doel voor 2025 is om nog eens met 30% te verminderen. In 2021 is een vermindering bereikt van 5% ten opzichte van 2020.

Visie op fossielvrij beleggen

De belangstelling voor het klimaatbeleid van grote beleggers neemt snel toe. Ook wij worden steeds vaker aangesproken door actiegroepen. Moeten wij andermans voorbeeld volgen en desinvesteren? En zo niet, is de huidige aanpak dan voldoende? Dit is een dilemma waar veel financiële instellingen over de hele wereld momenteel mee worstelen. Onze overtuiging is dat het gebruikmaken van onze macht als aandeelhouder meer effect heeft dan het verkopen van onze belangen.

Onze invloed gebruiken voor de energietransitie 

We moeten naar een fossielvrije wereld, maar dat kost tijd. Dat betekent dat we de komende tientallen jaren nog deels (steeds minder) afhankelijk zullen zijn van fossiele energie zoals olie en gas. Wij beleggen daarom nog in bedrijven die actief zijn in deze fossiele energiesector. De invloed die we daar hebben als aandeelhouder gebruiken we om deze sector aan te sporen tot meer duurzaamheid en een versnelde overgang naar de productie van schone energie.

Shell en Follow This 

In mei 2021 hield Shell haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) waar aandeelhouders konden stemmen over twee klimaatgerelateerde onderwerpen. Hoe reageerde PFZW hierop?

Sustainable Development Investments: investeren in het klimaat 

PFZW wil via de Sustainable Development Investments (SDI's) een positieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Hier zetten wij ons voor in door het pensioengeld te beleggen in ondernemingen en projecten die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken en die een positieve impact hebben op de wereld. Het klimaat is hierbij één van onze aandachtsgebieden.

Eind 2021 hadden wij € 32,3 miljard belegd in ondernemingen die positief bijdragen aan een beter klimaat. Dit zijn onder andere beleggingen in klimaatoplossingen, green bonds, windmolen- en zonnepanelenparken, duurzaam vastgoed en herverzekeringen tegen schade door weersomstandigheden die zijn veroorzaakt door klimaatverandering. Lees hier meer over onze SDI beleggingen in klimaatoplossingen.

Climate Action 100+ 

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar de wereld voor staat en PFZW is ervan overtuigd dat actief aandeelhouderschap de meest effectieve manier is waarop wij kunnen bijdragen aan een snelle energietransitie. Op dit moment zijn wij betrokken bij 48 ondernemingsdialogen op het gebied van klimaat, waaronder vijf olie- en gasondernemingen.

Het klimaatcommitment van de financiële sector 

In 2019 ondertekende PFZW het Klimaatcommitment van de financiële sector. Via het Klimaatcommitment levert de sector een bijdrage aan het Nederlandse Klimaatakkoord en aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Ondertekenaars hebben zich gecommitteerd om jaarlijks te rapporteren over het CO2-gehalte van hun beleggingen en financieringen. Ook moeten zij uiterlijk in 2022 hun actieplannen en reductiedoelstellingen voor 2030 bekendmaken.