Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Invloed uitoefenen

Wij geloven in de sturende kracht van geld. Als aandeelhouder zijn wij daarom betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen. Door onze invloed uit te oefenen, dragen we bij aan een beter financieel en maatschappelijk rendement van onze beleggingen. Zo zetten we niet alleen in op een goed rendement, maar leveren we ook een zinvolle bijdrage op het gebied van milieu, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat toekomstbestendige bedrijven bijdragen aan een beter pensioen.

Door in gesprek te gaan met bedrijven, te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en juridische procedures te voeren, sporen wij bedrijven aan om verder te verduurzamen. In dit jaarbericht kunt u lezen welke resultaten onze inspanningen in 2021 hebben opgeleverd. De komende jaren stellen wij hogere eisen aan bedrijven in de fossiele energiesector. Vanwege de toenemende zorgen over klimaatverandering en de rol die de energiesector daarin speelt, hebben wij besloten om in 2024 alleen nog in energiebedrijven te beleggen die voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. PFZW gaat intensiever in gesprek met ondernemingen die de energietransitie willen maken. Daarbij zal PFZW zijn stem als aandeelhouder nadrukkelijker inzetten bij klimaatgerelateerde resoluties en bestuursvoorstellen. Beleggingen in energiebedrijven die niet aan onze eisen voldoen, zullen worden verkocht. Deze nieuwe stap past in de lange historie van duurzaam beleggen van ons fonds.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

We willen dat bedrijven waarin we beleggen hun medewerkers goed behandelen en rekening houden met het milieu en de maatschappij. Daarom houden wij rekening met ESG-factoren* in onze beleggingsbeslissingen en gaan wij in gesprek met ondernemingen. Ook gebruiken we onze invloed als belegger. Per jaar brengen we op zo'n 5.900 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uit. Door samen te werken met andere aandeelhouders hebben we nog meer invloed.

* ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging.

In gesprek met ondernemingen

We zijn als actief aandeelhouder betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen verder te verduurzamen. Wij geloven dat ondernemingen gebaat zijn bij kritische, actieve aandeelhouders die ondernemingen bij de les houden en prikkelen tot meer sturing op duurzaamheid. In elk traject stellen wij doelen op met beoogde verbeteringen voor de bedrijven waarmee wij in gesprek gaan. Door daarbij samen te werken met andere institutionele beleggers kunnen wij onze invloed vergroten.

IMVB Diepe Spoor: in gesprek met bedrijven over mensenrechten

In 2021 hebben wij de dialoog voortgezet met de bedrijven die deel uitmaken van het zogenoemde IMVB Diepe spoor, een samenwerking die voortvloeit uit het IMVB-convenant tussen NGO's, vakbonden, de Nederlandse regering en verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Zo zijn wij onder andere de dialoog aangegaan met een groot e-commerce bedrijf over het verbeteren van de arbeidsrechten van hun werknemers en hebben we resultaat geboekt bij een grote autofabrikant met betrekking tot mogelijke kinderarbeid in een deel van hun toeleveringsketen.

Samenwerken aan leefbare lonen in de suikersector

PFZW vindt het belangrijk dat mensen een eerlijk en leefbaar loon verdienen voor het werk dat zij doen. Dat begint al in toeleveringsketens. In 2021 hebben wij daarom samen met Achmea en CNV een leefbare lonen ‘routekaart’ ontwikkeld voor Bonsucro. Met deze routekaart hebben wij invloed op (grote) aankopers van suiker wereldwijd.

Resultaat bij Chevron in het vaststellen van ambitieuzere klimaatdoelstellingen 

In het kader van onze deelname aan het beleggersinitiatief Climate Action 100+ hebben we in 2021 de dialoog met Chevron voortgezet. Deze gesprekken gingen over de recente Climate Action 100+ benchmarkresultaten, waaruit bleek dat ambitieuzere reductiedoelstellingen nodig zijn. Chevron heeft in deze gesprekken geen extra toezegging gedaan. Daarom heeft PFZW gestemd voor het vaststellen van een scope 3-emissiedoelstelling op de aandeelhoudersvergadering van 2021.

In gesprek over toegang tot zorg en het meten van impact 

PFZW gebruikt de invloed als belegger om de toegang tot geneesmiddelen voor mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren. In de afgelopen jaren hebben wij onze aanpak uitgebreid door naast toegang tot geneesmiddelen ook wereldwijde toegang tot gezondheidszorg (inclusief gezondheidszorgapparatuur) in bredere zin te stimuleren. Wij richten ons hierbij ook op ontwikkelde landen.

Staatsgreep Myanmar: PFZW sluit Indiase defensieonderneming uit 

Wat doet PFZW als gesprekken met bedrijven niet het gewenste effect opleveren? Afhankelijk van het engagementdoel en de ernst van een (mogelijk) incident evalueren wij of escalatie nodig is. Zo kunnen wij besluiten om de dialoog met het bedrijf te intensiveren, ons stemgedrag op de aandeelhoudersvergadering aan te passen of, in het ergste geval, niet meer te beleggen in het bedrijf. Afgelopen jaar hebben wij een Indiase defensieonderneming uitgesloten als gevolg van diens onwil om opheldering te verschaffen over zijn vermeende betrokkenheid bij de staatsgreep in Myanmar.

Juridische procedures

Onze uitvoeringsorganisatie PGGM voert namens ons juridische procedures als dat nodig is. Dat doen ze zowel in Nederland als daarbuiten. Door het voeren van dit soort procedures, laten wij de markt weten dat het gedrag van de betreffende onderneming onacceptabel is. In 2021 is ruim € 191 duizend verhaald door deze procedures.