Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Een goed pensioen in een leefbare wereld

PFZW wil iedereen in zorg en welzijn nu en in de toekomst een goed pensioen bieden. Een pensioen waarvan ze kunnen genieten in een leefbare wereld. Daarom letten we bij elke beleggingsbeslissing op rendement, risico, kosten én de prestaties van deze beleggingen op het gebied van duurzaamheid.

Rekening houden met duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsbeleid. We beleggen met zorg voor mens, maatschappij en milieu. Dat doen we met de overtuiging dat duurzaamheid bijdraagt aan, en samengaat met financieel rendement.

In onze langetermijnvisie sluiten we aan bij de visie van de Verenigde Naties. Deze stelt dat voor een leefbare, duurzame wereld in 2030 alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s), behaald moeten zijn. Hierbij willen we ons extra inzetten voor zeven SDG’s die passen bij de twee belangrijkste focusgebieden van onze deelnemers: mens & gezondheid, en klimaat.

Joanne Kellermann,
bestuursvoorzitter PFZW

De zeven SDG’s die passen bij de twee belangrijkste focusgebieden van onze deelnemers.

Bijdrage aan een duurzame wereld

PFZW wil een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Dit doen wij op twee manieren. Allereerst willen we onze positieve impact vergroten en duurzame ontwikkeling stimuleren. Dit doen we door te beleggen in ondernemingen die bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), de CO2-voetafdruk van onze beleggingen te reduceren en door onze impact op de gekozen focusgebieden te verdubbelen. Daarnaast zorgen we ervoor dat negatieve gevolgen voor mens en milieu bij onze beleggingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Wij stellen daarom minimumeisen aan ondernemingen waaraan we het pensioenvermogen van onze deelnemers toevertrouwen. Dit noemen wij onze Verantwoorde basis.

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW

‘Een goed en betaalbaar pensioen is niets waard in een wereld die niet leefbaar is’

Belangrijke ontwikkelingen in 2021

In 2021 bleef COVID-19 ons bestaan beheersen. Ook nam de druk vanuit onze stakeholders toe om duurzaam te beleggen.

Ons beleid

PFZW wil in 2025 een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de wereld. Hoe wij dit doen, is vastgelegd in het Duurzaam Beleggingsbeleid 2025 . Dit nieuwe beleggingsbeleid sluit aan bij huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie en bijvoorbeeld de recente rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). PFZW wil hier niet alleen bij aansluiten, maar hierin ook sturen via een gerichte inzet van het pensioengeld dat ons is toevertrouwd en het beschikbaar stellen van onze expertise in samenwerking met anderen.

Wat is duurzaam beleggen?
Wat is beleggen?
Hoe wij georganiseerd zijn

PFZW is hét pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Werknemers, werkgevers en sociale partners zorgen bij PFZW samen voor een goed collectief pensioen in een leefbare wereld.

We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn opgericht door de sociale partners uit de sector zorg en welzijn. PFZW heeft een Pensioenraad, een bestuur met verschillende commissies, een bestuursbureau en een raad van toezicht.

* De commissie arbeidsvoorwaarde pensioen (CAP) is pas ingericht per 1 januari 2022 en derhalve niet opgenomen in de structuur per ultimo 2021.

Resultaten duurzaam beleggen 2021