Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Wij stellen grenzen

Vanuit de identiteit en normen en waarden van PFZW zijn er duidelijke grenzen aan de beleggingen. Dit is geen kwestie van een rendement-risico-afweging, maar een harde ondergrens. Dit gebeurt door het niet beleggen in ondernemingen en staatsobligaties van landen die niet passen bij de identiteit en de normen en waarden van PFZW. Daarnaast beleggen we niet in controversiële wapens (wettelijk en overig), tabak en staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan sancties van de VN veiligheidsraad en/of de Europese Unie.

In 2020 hebben we besloten niet meer te willen beleggen in ondernemingen die zijn betrokken bij de energieproductie uit kolen of bij de extractie van olie uit teerzand. De bestaande aandelenbeleggingen in deze ondernemingen worden in 2021 verkocht.

Grenzen stellen: beleggen in fossiele energie?

PFZW belegt uw pensioengeld om een goed en betaalbaar pensioen te realiseren. Een goed rendement tegen een verantwoord risico staat daarbij voorop. Tegelijkertijd willen we ook dat u van uw pensioen kunt genieten in een leefbare wereld. Daarom beleggen we op een maatschappelijk verantwoorde manier. Regelmatig krijgen we vragen waarom we dan nog in fossiele energieondernemingen beleggen.

ESG screening en desinvesteren

PFZW belegt wereldwijd in een groot aantal bedrijven. Bij sommige van deze bedrijven komen misstanden voor, niet zelden in de toeleveringsketen. PFZW is in 2020 gestart met een aangescherpte screening op maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle beleggingen in portefeuille op basis van objectieve maatstaven, zoals de UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationals en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Dit helpt ons om vast te stellen of een onderneming voldoet aan onze (minimum)eisen. In bedrijven die hier negatief uit komen willen wij niet beleggen. Deze screening zal er in de loop van 2021 toe leiden dat meerdere ondernemingen uit de portefeuille worden verwijderd.