Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Rendement

We werken bij PFZW iedere dag aan een zo goed mogelijk pensioen voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in de sector zorg en welzijn. Voor een goed pensioen is het rendement dat we behalen met onze beleggingen broodnodig. Bij al onze investeringen staat daarom één ding voorop: een goed rendement tegen een verantwoord risico. 

Hierbij kijken we ook naar zogenaamde ESG-risico’s. ESG staat voor Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Als wij een beslissing maken over een belegging, dan spelen deze factoren een rol. Deze zogenaamde ESG-factoren kunnen namelijk de waarde van de belegging beïnvloeden. Zo hebben we dit jaar klimaatrisico’s zoals overstromingen en extreem weer in kaart gebracht.

Klimaatrisico’s

Aan de ene kant hebben onze beleggingskeuzes impact op het klimaat. Wij voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze negatieve impact op het klimaat te verkleinen en de positieve impact te vergroten. Aan de andere kant hebben klimaatverandering, en maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, een impact op de waarde van onze beleggingen. Wij proberen deze effecten te begrijpen en hierop in te spelen.

ESG-kwesties in een evenwichtige balans met positieve impact

Namens PFZW belegt het PGGM Long-term Equity Strategy team in publieke aandelen uit een universum van Sustainable Development Investments (SDI) en wordt de beleggingsportefeuille beheerd voor een maximaal risico-gecorrigeerd financieel rendement. Ondernemingen in onze portefeuille worden zorgvuldig geselecteerd. Bij het nemen van beleggingsbeslissingen houden wij rekening met factoren die verder gaan dan de financiële waarde of prestaties van een bedrijf, namelijk de ESG-prestaties en de bredere positieve impact van het bedrijf. Sterke financiële prestaties, goede ESG-prestaties en positieve impact gaan echter niet noodzakelijkerwijs hand in hand. Dit jaar hebben wij besloten om niet te beleggen in een grote fabrikant van lithium, een onderneming die een sterke business case presenteerde en als leverancier van een belangrijke component van accu's voor elektrische voertuigen een positieve bijdrage leverde aan de klimaatverandering. Waarom? Het bedrijf had een track record van wanbeheer op milieugebied en een twijfelachtige bestuurs- en eigendomsstructuur. Voor ons vormden deze twee ESG-kwesties een reputatierisico en brachten ze aan het licht dat het bedrijf niet strookte met onze waarden.

Het effect van duurzaam beleggen op rendement

Voor een goed pensioen is de premie die u betaalt lang niet voldoende. Daarom beleggen we uw premie. Grofweg twee derde tot driekwart van uw pensioen betalen we uit de rendementen die we daarmee behalen. Die rendementen gaan op en neer, maar wij kijken vooral naar de lange termijn. Want uw pensioen kent ook een lange termijn.

Wanneer het over verantwoord beleggen gaat, komt vaak de vraag op of dit ten koste gaat van het rendement. Verantwoord beleggen leidt op zichzelf niet tot een negatief effect op het rendement. Er zijn inmiddels vele studies die uitwijzen dat het rendement hetzelfde blijft of dat er zelfs een hoger rendement mee kan worden behaald. Met name voor langetermijnbeleggers zoals wij, kan het positief bijdragen aan de resultaten. Wij zijn er immers bij gebaat dat een bedrijf, waarin wij belegd zijn, duurzaamheid omarmt en daarmee toekomstbestendiger is.

Cijfers CO2 en uitsluitingen /niet-insluitingen

Segmenten

Bench. Average Weight

Port. Average Weight

Totaal effect (Optimalisatie effect onder CO2 segment)1

CO2

2,85

0,22

0,346

Wapens

0,97

0

0,350

Wapens door AFM verboden (clustermunitie)

0,19

0

0,039

Tabak

0,73

0

0,123

Engagement-gerelateerd

0,40

0

-0,012

Anders

94,86

99,78

-0,362

    
   

Totaal effect

Totaal

  

0,484