Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze verantwoordelijkheid nemen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Dit doen wij door ons eigen huis op orde te hebben en door betrokken aandeelhouders te zijn. Zo staat fiscaal integer handelen bij ons altijd voorop. Daarnaast geloven we dat we verbeteringen op het gebied van milieu, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur kunnen bewerkstelligen bij bedrijven door onze wereldwijde invloed als aandeelhouder actief in te zetten. Zo dragen we bij aan de kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit van deze ondernemingen. Dit doen we vanuit de visie dat dit uiteindelijk bijdraagt aan een beter financieel en maatschappelijk rendement en daarmee aan een beter pensioen voor u.

In gesprek met bedrijven

Wij spreken bedrijven aan op hun beleid en activiteiten als ze in onze ogen onvoldoende rekening houden met milieu en maatschappij. Via deze dialoog willen wij verbeteringen realiseren zoals een verminderde uitstoot van broeikasgassen. Wij denken dat ondernemingen gebaat zijn bij kritische, actieve aandeelhouders die ondernemingen bij de les houden en prikkelen tot meer sturing op duurzaamheid. PGGM voert deze gesprekken namens ons. Zij staan hierin niet alleen en streven hierbij naar coalities om gezamenlijk met andere institutionele beleggers deze dialoog aan te gaan. Dit vergroot onze impact doordat het totale aandeel groter is.

In gesprek met bedrijven over COVID-19 

2020 stond ook voor PFZW voor een groot deel in het teken van de COVID-19 pandemie. In zo’n gezondheidscrisis kunnen ondernemingen die zich bezighouden met gezondheidzorg het verschil maken. Zodoende kwamen dergelijke ondernemingen veelvuldig in het nieuws; van testmaterialen van Roche tot beademingsapparatuur van Philips. Wij hebben in 2020 veel gesprekken gevoerd met ondernemingen over wat zij kunnen doen om de pandemie te helpen bestrijden.

Engagement met Novartis beëindigd: onderneming voert verbeteringen door 

Een voorbeeld van een onderneming die veel goede dingen doet om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren en tegelijkertijd vaak onder vuur ligt is de Zwitserse farmaceut Novartis. Deze onderneming scoort al jarenlang heel goed op de zogeheten Access to Medicines Index: een ranglijst waarin ondernemingen worden beoordeeld op onder andere hun beleid en strategie om de toegang tot medicijnen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Maar hetzelfde Novartis komt ook in negatieve zin veel in het nieuws. Dat heeft te maken met de prijs van bepaalde medicijnen en vermeende omkopingsschandalen, zoals die van Griekse politici in 2018.

In gesprek met slachtoffers en nabestaanden van mijnramp 

Wij spreken bedrijven aan op hun beleid en activiteiten als ze in onze ogen onvoldoende rekening houden met milieu en maatschappij. Via deze dialoog willen wij verbeteringen teweeg brengen. Een voorbeeld van een bedrijf waarin wij beleggen dat al enkele jaren negatief in het nieuws komt is Vale. Vale is een mijnbouwbedrijf dat voornamelijk in Brazilië actief is en betrokken was bij twee mijnrampen die vele levens eisten.

Onze stem laten horen

We willen dat bedrijven waarin we beleggen hun medewerkers goed behandelen en rekening houden met zaken als het milieu en de maatschappij. Naast het integreren van ESG-factoren in onze beleggingsbeslissingen en het in gesprek gaan met ondernemingen, gebruiken we hier onze invloed als belegger voor. Per jaar brengen we op meer bijna 5.400 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uit. Door samen te werken met andere aandeelhouders hebben we nog meer invloed.

Juridische procedures

Om beleggingsverliezen te verhalen en om goed ondernemingsgedrag af te dwingen voert onze uitvoeringsorganisatie PGGM namens ons juridische procedures als dat nodig is. Wij doen dat als aandeelhouder in beursgenoteerde ondernemingen, zowel in Nederland als daarbuiten. Het belangrijkste doel is om zoveel mogelijk terug te halen van een geleden verlies op een belegging. Daarnaast proberen we door het voeren van een actieve procedure ook een signaal naar de markt uit te zenden dat het gedrag van de onderneming onacceptabel is. In 2020 is ruim 790 duizend euro verhaald.