Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Rendement

We werken bij PFZW iedere dag aan een zo goed mogelijk pensioen voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in de sector zorg en welzijn. Voor een goed pensioen is het rendement dat we behalen met onze beleggingen broodnodig. Bij al onze investeringen staat daarom één ding voorop: een goed rendement tegen een verantwoord risico. Hierbij kijken we ook naar zogenaamde ‘ESG-risico’s’. ESG staat voor Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Als wij een beslissing maken over een belegging, dan spelen deze factoren een rol. Deze zogenaamde ESG-factoren kunnen namelijk de waarde van de belegging beïnvloeden. Zo hebben we dit jaar klimaatrisico’s zoals overstromingen en extreem weer in kaart gebracht.

Klimaatrisico’s vastgoed

Onze uitvoeringsorganisatie PGGM belegt namens ons wereldwijd in winkels, kantoren, distributiecentra en woningen. Net als wij beschouwen zij klimaatverandering als een financieel risico. Denk hierbij niet alleen aan de fysieke risico’s zoals overstromingen van gebouwen, maar ook aan risico’s die gepaard gaan met de transitie naar een duurzame economie, zoals strenge regels en wetgeving rondom de energiezuinigheid van gebouwen. Wij hebben daarom het fysieke risico van klimaatverandering in kaart gebracht voor al onze vastgoedbeleggingen.

Het effect van duurzaam beleggen op rendement

Voor een goed pensioen is de premie die u betaalt lang niet voldoende. Daarom beleggen we uw premie. Grofweg tweederde tot driekwart van uw pensioen betalen we uit de rendementen die we daarmee behalen. Die rendementen gaan op en neer, maar wij kijken vooral naar de lange termijn. Want uw pensioen kent ook een lange termijn.

Wanneer het over verantwoord beleggen gaat, komt vaak de vraag op of dit ten koste gaat van het rendement. Er zijn inmiddels vele studies die uitwijzen dat het rendement hetzelfde blijft of dat er zelfs een hoger rendement mee kan worden behaald. Met name voor langetermijnbeleggers zoals wij kan het positief bijdragen aan de resultaten. Wij zijn er immers bij gebaat dat een bedrijf waarin wij belegd zijn duurzaamheid omarmt en daarmee toekomstbestendiger is.

Cijfers CO2 en uitsluitingen /niet-insluitingen