Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

Een goed en betaalbaar pensioen is niks waard in een wereld die niet leefbaar is. PFZW belegt daarom duurzaam. Dat wil zeggen: met zorg voor mens, maatschappij en milieu. Er is ook een puur zakelijke reden om dat te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemingen en sectoren die fatsoenlijk met mensen en het milieu omgaan, uiteindelijk de beste overlevingskansen hebben en vaak de best geleide bedrijven zijn. Dat vertaalt zich op termijn ook in goede financiële resultaten. Zo zorgen we voor financieel rendement én maatschappelijk rendement. Die kunnen prima hand in hand gaan. En dat is belangrijk, want we beleggen met als doel u een zo goed mogelijk pensioen te kunnen bieden.

Duurzaam beleggen is daarom nadrukkelijk verankerd in ons beleggingsbeleid. In ons Integraal beleid en instrumentarium Verantwoord Beleggen  beschrijven we in meer detail wat we willen bereiken met verantwoord beleggen, welke instrumenten we hiervoor inzetten en waarom.

Peter Borgdorff
Directeur PFZW

Beleggen in Oplossingen

‘PFZW belegt met zorg voor mens, maatschappij en milieu’

Tijdlijn

 1. jan

 2. feb

 3. mrt

  Maart 2019

  PFZW vergroot beleggingen in de zorg met extra belegging in Gilde Healthcare.

  Lees meer
 4. apr

  April 2019

  PFZW investeert in revolutionaire groene energietechnologie.

  Lees meer
 5. mei

  Mei 2019

  PFZW belegt in de eerste groene staatsobligatie van de Nederlandse overheid.

  Lees meer
 6. jun

 7. jul

  Juli 2019

  PFZW ondertekent klimaatakkoord

  Lees meer
 8. aug

 9. sept

 10. okt

  Oktober 2019

  In gesprek met slachtoffers mijnramp Brazilië.

  Lees meer
 11. okt

  Oktober 2019

  PFZW weer in top-3 Benchmark VBDO

  Lees meer
 12. nov

 13. dec

  December 2019

  In gesprek met de Tweede Kamer over CO2-beprijzing

  Lees meer
 14. dec

  December 2019

  Strijden voor het klimaat: zelfde doel, andere route – In gesprek met Fossiel vrij

  Lees meer

Hoe wij georganiseerd zijn

PFZW is hét pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Werknemers, werkgevers en sociale partners zorgen bij PFZW samen voor een goed collectief pensioen in een leefbare wereld.

We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn opgericht door de sociale partners uit de sector zorg en welzijn. PFZW heeft een Pensioenraad, een bestuur met verschillende commissies en een bestuursbureau.

Impact van het coronavirus

Ten tijde van de publicatie van ons Duurzaam beleggen jaarbericht 2019 zal de coronacrisis hoogstwaarschijnlijk nog in volle gang zijn. Het is duidelijk dat de crisis naast maatschappelijke en sociale consequenties ook grote economische gevolgen zal hebben. En ondanks dat onze uitvoerdersorganisatie PGGM in korte tijd zorg heeft gedragen voor een normale voortzetting van de dienstverlening, is de impact van dalende beurskoersen op ons vermogen en op de waarde van beleggingen in oplossingen en SDI’s direct voelbaar. Dit jaarbericht blikt terug op het jaar 2019. De realisatie van doelstellingen in de komende jaren kan mogelijk als gevolg van aanpassingen in de waarde onder druk komen te staan. In deze onzekere tijden vinden wij het daarbij belangrijk om te onthouden dat wij de aan ons toevertrouwde premies voor de lange termijn beleggen, waarbij we blijven streven naar een steeds duurzamere portefeuille en waar mogelijk positieve impact op de samenleving.

Richtlijnen van dit verslag

Dit jaarbericht is gebaseerd op ons beleid en daarmee op eigen richtlijnen. Voor meer informatie over onze activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen verwijzen wij u naar het jaarverslag van onze uitvoeringsorganisatie PGGM Vermogensbeheer B.V. Dit jaarverslag voldoet aan de standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging: de Global Reporting Initiative Standards (GRI).