Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kwartaalbericht Q2-2020

Opkrabbelen

Peter Borgdorff, directeur van PFZW: “Na een uitzonderlijk slecht eerste kwartaal op de financiële markten, volgde in het tweede kwartaal een krachtig herstel. Daardoor krabbelde de dekkingsgraad van PFZW weer wat op. Net als de ongekende koersval in februari en maart, duidt ook de recente sprong omhoog op sterk en snel wisselende sentimenten op de financiële markten. Het is daarom maar goed dat we ons als pensioenfonds op de lange termijn kunnen richten. En die lange termijn ziet er wat mij betreft rooskleuriger uit nu we in Nederland met het uitgewerkte pensioenakkoord op weg kunnen naar een eigentijds en toekomstbestendig pensioen. Al zijn er in de tussenliggende periode nog behoorlijk wat hobbels te nemen, met onzekerheden over premie en opbouw en eventuele verlagingen van pensioenen. Daarnaast blijft er de zorg over de dekkingsgraad die op dit moment nog niet voldoende hoog is. De kans op verlaging van pensioenen in 2021 blijft daarmee aanzienlijk.’’

Peter Borgdorff
Directeur PFZW

‘Met het uitgewerkte pensioenakkoord op weg naar een eigentijds en toekomstbestendig pensioen.’

Tweede kwartaal 2020

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal gestegen van 83,5% naar 85,9%. De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 94,0% naar 91,0%. Met de beleggingen behaalde PFZW een rendement van 6,7%. Het totaal belegd vermogen eind tweede kwartaal is € 232,9 miljard.