Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Jaarbericht 2021

Nog geen verhoging van pensioenen

“We sloten het jaar 2021 af met een jaarrendement van 8,2%. Daarnaast was de actuele dekkingsgraad op 31 december 106,6%. Dat is de hoogste jaarafsluiting sinds 2014. De afgelopen maanden hebben we, anders dan in voorgaande jaren, gelukkig een stuk minder hoeven vrezen voor een verlaging van de pensioenen. Tegelijkertijd kopen onze deelnemers en zeker onze gepensioneerden daar helaas niets voor. Want ook met onze huidige financiële positie kunnen de pensioenen nog niet omhoog. In een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering. We hopen daarom op een spoedig verder herstel, waardoor gedeeltelijke indexatie van pensioenen weer in beeld komt. Daarnaast helpt een voorspoedige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Want daarin kunnen de pensioenen makkelijker meebewegen met de economie. En dat is hoognodig.”

Joanne Kellermann
Bestuursvoorzitter van PFZW

‘We hopen op een spoedig verder herstel, waardoor gedeeltelijke indexatie van pensioenen weer in beeld komt’

Vierde kwartaal 2021

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in 2021 gestegen van 92,6% naar 106,6%. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 88,3% naar 99,7%. De stijging van de dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door een stijging van zowel de beleggingsopbrengsten als de marktrente. Met de beleggingen behaalde PFZW een jaarrendement van 8,2%. Het totaal belegd vermogen is in 2021 toegenomen tot € 277,5 miljard.