Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Corona-obligaties

Corona-obligaties zijn leningen waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de bestrijding van het coronavirus en alle gevolgen die het bijvoorbeeld heeft op de gezondheidszorg. Ook Pensioenfonds Zorg en Welzijn vindt dit belangrijk. Om hier aan bij te dragen belegt PFZW daarom in een dergelijke speciale corona-obligatie van de Nordic Investment Bank (NIB).

De opbrengst van deze obligatie genaamd ‘COVID-19 Response Bond’ gebruikt de NIB om de lokale gezondheidszorg in de Scandinavische en Baltische staten te verbeteren. Zo helpen en ondersteunen we degenen die zijn getroffen door corona, gaan we samen de strijd aan tegen de crisis en helpen we zorgmedewerkers in de hele wereld.

Ook belegden we het pensioengeld van onze deelnemers in nieuwe obligaties uitgegeven door de Europese Unie (EU). Het gaat om het zogeheten SURE-programma waarmee de EU zijn lidstaten in staat stelt maatregelen te financieren die nodig zijn voor economisch herstel in verband met de COVID-19 pandemie. Het SURE-programma van de EU bestaat uit leningen voor verschillende doeleinden, waaronder het financieren van arbeidstijdverkorting voor ondernemingen die door COVID-19 een groot deel van hun omzet zien wegvallen. Verder komen specifieke maatregelen ter verbetering van de gezondheidszorg in EU-landen in aanmerking voor deze financiering. De centrale financiering hiervan kan bijdragen aan lagere rentelasten voor lidstaten en minder druk op de nationale staatsobligatiemarkten.

De EU SURE-obligaties worden uitgegeven als Social Bonds die bijdragen aan SDG 3 (gezondheid en welzijn) en SDG 8 (fatsoenlijk werk en economische groei).