Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Richtlijnen van dit verslag

Dit jaarbericht is gebaseerd op ons beleid en daarmee op eigen richtlijnen. Voor meer informatie over onze activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen verwijzen wij u naar het jaarverslag van onze uitvoeringsorganisatie PGGM Vermogensbeheer B.V. Dit jaarverslag voldoet aan de standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging: de Global Reporting Initiative Standards (GRI).