Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Impact van het coronavirus

Ten tijde van de publicatie van ons Duurzaam beleggen jaarbericht 2019 zal de coronacrisis hoogstwaarschijnlijk nog in volle gang zijn. Het is duidelijk dat de crisis naast maatschappelijke en sociale consequenties ook grote economische gevolgen zal hebben. En ondanks dat onze uitvoerdersorganisatie PGGM in korte tijd zorg heeft gedragen voor een normale voortzetting van de dienstverlening, is de impact van dalende beurskoersen op ons vermogen en op de waarde van beleggingen in oplossingen en SDI’s direct voelbaar. Dit jaarbericht blikt terug op het jaar 2019. De realisatie van doelstellingen in de komende jaren kan mogelijk als gevolg van aanpassingen in de waarde onder druk komen te staan. In deze onzekere tijden vinden wij het daarbij belangrijk om te onthouden dat wij de aan ons toevertrouwde premies voor de lange termijn beleggen, waarbij we blijven streven naar een steeds duurzamere portefeuille en waar mogelijk positieve impact op de samenleving.