Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Rendement en het effect van duurzaam beleggen

PFZW belegt het pensioenvermogen gespreid over diverse beleggingscategorieën. Voor elke beleggingscategorie hanteert PFZW vooraf vastgestelde benchmarks om het behaalde rendement mee te vergelijken. Uit deze vergelijking volgt een out- of underperformance. De hoogte hiervan is afhankelijk van de keuzes van de portefeuillebeheerder en van diens vrijheid af te wijken van de benchmark. Een portefeuillebeheerder die de opdracht heeft om de benchmark grotendeels te volgen, laat naar verwachting een beperkte out- of underperformance zien.

Met de beleggingen behaalde PFZW in 2021 een jaarrendement van 8,2%. Het totaal belegd vermogen is in 2021 toegenomen tot € 277,5 miljard. Met het behaalde rendement presteerde PFZW 0,6% beter dan de strategische benchmark.

Daarnaast hebben we gekeken naar het effect van duurzaam beleggen op ons rendement met betrekking tot aandelen. We kijken daarbij naar het effect van onze duurzaamheidsinitiatieven, zoals het uitsluiten van beleggingen in tabak. De resultaten van de analyse laten we zien in de onderstaande tabel.

Over 2021 heeft het uitsluitingen- en CO2-reductie-beleid ervoor gezorgd dat het rendement op aandelen zo’n 9 basispunten hoger was (1 basispunt = 0,01%). In de tabel hieronder staat hoeveel impact een beleidsbeslissing op het aandelenrendement heeft gehad over de periode 2013-2021. Zo heeft het onderwegen van zeer vervuilende bedrijven ten gunste van schonere bedrijven in dezelfde sectoren (energy, materials, utilities) 28 basispunten gekost. Het uitsluiten van bedrijven die in wapens handelen heeft juist 9 basispunten opgeleverd.

Segmenten

Totaal effect

 

CO2

0,344

 

Wapens

-0,202

 

Wapens door AFM verboden

-0,075

 

Tabak

0,469

 

OESO Screening

0,08

 

Kolen

-0,022

 

Teerzand

-0,056

 

Anders

-0,258

 

Engagement gerelateerd

0,125

 

Belasting - Australian REITS (t/m Q1 2018)

-0,01

 

Belasting - American REITS (t/m Q1 2018)

0,102

 

Niet-beleggen (t/m Q1 2018)

-0,292

 
   

Totaal

Totaal effect

Totaal effect (op jaarbasis)

Totaal

0,222

0,025