Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

In gesprek met ondernemingen

We zijn als actief aandeelhouder betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen verder te verduurzamen. Wij vinden dat ondernemingen gebaat zijn bij kritische, actieve aandeelhouders die ondernemingen prikkelen tot meer sturing op duurzaamheid. Wijstellen doelen op met beoogde verbeteringen voor de bedrijven waarmee wij in gesprek gaan. Door daarbij samen te werken met andere institutionele beleggers vergroten wij onze invloed.

In 2022 hadden wij dialoog met 170 bedrijven. Daarmee hebben we 15 resultaten geboekt. Zie hier de complete lijst met bedrijven waarmee we in 2022 in gesprek zijn gegaan.

Verdeling engagementactiviteiten bij ondernemingen naar regio

Regio

Aantal

Europa (exclusief Nederland)

41

Noord-Amerika

50

Azië

37

Rest van de wereld

32

Nederland

10

Totaal

170

Verdeling engagementactiviteiten bij ondernemingen naar thema

Thema

Aantal

Anti-competitief gedrag

7

Bedrijfsethiek

15

Corporate governance

7

Mensenrechten

38

Arbeidsrechten

11

Landgebruik

54

SDG 1 (Geen armoede)

7

SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn)

10

SDG 6 (Schoon water en sanitair)

20

SDG 13 (Klimaatactie)

19

Totaal

1881

[1] Bij sommige ondernemingen werden meerdere onderwerpen behandeld, wat leidde tot een groter aantal engagementactiviteiten per thema dan per regio.