Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Productuitsluiting

Wij beleggen niet in ondernemingen die controversiële wapens, tabak, steenkool en teerzand produceren. In 2022 zijn de omzetnormen voor de productie van kolen en teerzandolie aangescherpt tot respectievelijk 5% en 1%. In 2022 heeft PFZW belangen in 54 kolenproducerende ondernemingen en 2 teerzandolie ondernemingen verkocht.

In 2022 werden beleggingen in olie- en gasboringen in het Noordpoolgebied verkochtt als zij meer dan 1% van hun omzet uit deze activiteit halen. Tot slot hebben we 114 olie- en gasbedrijven verkocht die volgens ons onvoldoende stappen ondernemen om zich te committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Daarnaast beleggen we niet in staatsobligaties van landen waartegen de VN-Veiligheidsraad en/of de Europese Unie (EU) sancties heeft ingesteld.

Productuitsluitingen

Aantal

Olie- en gasboring in het Noordpoolgebied

4

Kolen

54

Teerzand

2

Tabak

4

Controversiële wapens

2

Olie en gas

114

Totaal

180