Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Visie op fossielvrij beleggen

Ook wij worden steeds vaker aangesproken door organisaties die vinden dat we niet langer moeten beleggen in fossiele energiebedrijven. Onze overtuiging is dat het gebruikmaken van onze stem als aandeelhouder meer effect heeft dan het verkopen van onze belangen.

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van PFZW, legt uit:
"Het bestuur van PFZW voelt een grote verantwoordelijkheid om de pensioenpremies van onze deelnemers zo in te zetten dat hun geld een goed rendement oplevert en een concrete bijdrage levert aan een leefbare wereld. Als het om klimaat gaat, moeten we de beleggingen in lijn brengen met wat het Klimaatakkoord van Parijs eist: de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden Celsius. Vanaf 2024 beleggen we niet meer in bedrijven in de fossiele sector die niet in overeenstemming met dit akkoord handelen."

PFZW voert een intensieve dialoog met 12 olie- en gasbedrijven, waarin we ongeveer 1,2 miljard euro hebben belegd. Het doel is om op deze bedrijven druk uit te oefenen om hun bedrijfsvoering af te stemmen op het Klimaatakkoord van Parijs: dat betekent 100% klimaatneutraal in 2050. Er is specifiek gekozen voor deze 12 bedrijven omdat PFZW er een groot belang in heeft, ze al hebben aangetoond aan de energietransitie bij te willen dragen en een voorbeeldfunctie hebben. Hierdoor kunnen ze andere ondernemingen motiveren ook sneller werk te maken van de energietransitie.

Sinds de start - begin 2022 - van ons engagementprogramma met duidelijke doelen en mijlpalen zijn we de dialoog aangegaan met alle olie- en gasbedrijven waar we op dat moment in belegden. PGGM heeft elk bedrijf laten weten dat hun bedrijfsvoering eind 2023 in lijn moet zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Sindsdien hebben twee bedrijven duidelijke vooruitgang geboekt.

De engagementgesprekken hebben ook inzicht gegeven in de uitdagingen die bedrijven hebben, om hun bedrijfsmodellen af te stemmen op het Klimaatakkoord van Parijs. De grootste uitdaging is de aanhoudend hoge vraag naar olie en gas op dit moment. Als deze bedrijven stoppen met het leveren van olie en gas, zullen andere bedrijven, waaronder ook staatsbedrijven, het tekort aan aanbod aanvullen. Dit is een dringende kwestie en er is een belangrijke rol voor regeringen wereldwijd om met beleid het verbruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen. De focus van ons engagement is daarom nu om bedrijven aan te moedigen om het aanbod meer duurzame alternatieve brandstoffen te vergroten. Dat helpt om mondiaal de afhankelijkheid van olie en gas te verminderen.

PFZW hanteert de volgende voorwaarden bij het bepalen of er belegd kan worden in bedrijven die actief zijn in de fossiele sector:

  • Bedrijven moeten al een reductiedoelstelling hebben voor de uitstoot van broeikasgassen, anders beleggen we er niet meer in. In 2022 heeft PFZW daarom 114 olie- en gasbedrijven verkocht.

  • Ondernemingen moesten zich eind 2022 duidelijk verbinden aan ‘Parijs’ tegen eind 2022 en dus aan de doelstelling van 1,5 graden Celsius. De bedrijven die dat niet doen hebben we inmiddels verkocht.

  • Ondernemingen die zich aan ‘Parijs’ hebben verbonden, moeten ter ondersteuning van hun verbintenis tegen eind 2023 een overtuigende en navolgbare klimaattransitiestrategie opstellen. Deze moet doelstellingen op korte en middellange termijn omvatten die in overeenstemming zijn met "Parijs". Doen zij dat niet, dan verkopen wij in 2024 onze belangen.