Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Onze impact meten

In 2022 heeft PFZW de impact gemeten van de SDI-beleggingen in onze zeven focus-SDG’s. In dit verslag rapporteren wij deze impact, rekening houdend met ons eigen aandeel in deze beleggingen. Naast het financiële rendement berekenen we dus ook de maatschappelijke impact van deze beleggingen en geven we aan hoe de beleggingen hebben bijgedragen aan de zeven SDG’s waar wij ons op richten.

Hoeveel CO2-uitstoot hebben we vermeden? Hoeveel schoon water is erbij gekomen door onze beleggingen? Hoeveel huishoudens krijgen groene stroom uit onze energiebeleggingen? En hoeveel meer mensen kregen toegang tot een behandeling met betaalbare medicijnen? Al dat soort zaken willen we weten, om betere keuzes te kunnen maken. Ons doel voor 2025 is om de gemeten impact van onze beleggingen op de zeven focus-SDG’s te verdubbelen.

Alleen door de tastbare impact van de beleggingen te meten, kan worden aangetoond dat er daadwerkelijk positieve verbeteringen voor mens en milieu worden gerealiseerd. Dit doel bereiken we door:

  • meer te beleggen in de zeven focus-SDG’s;

  • meer in gesprek te gaan met de ondernemingen waarin we beleggen en daardoor meer meetbare impact te bereiken;

  • impactmeting te verdiepen en te verbreden naar de zeven focus-SDG’s.

De impactgegevens (die een jaar achterlopen op de gegevens van de bedrijven) zijn een combinatie van gepubliceerde gegevens van bedrijven en impactmodellen. Omdat het onmogelijk is om verschillende impactindicatoren bij elkaar op te tellen, hebben wij de impact genormaliseerd voor het jaar 2019=100 (met een verdubbeling tot ten minste 200 in 2025). De gebruikte impactindicatoren zijn in lijn met de impactindicatoren zoals gedefinieerd door de Werkgroep Impactmeting van het Platform Duurzame Financiering van DNB. De volatiliteit van de genormaliseerde impact is grotendeels het gevolg van veranderingen in het aantal en de kwaliteit van SDI-investeringen. Nieuwe beleggingen of desinvesteringen van SDI's met een hoge impact zorgen voor schommelingen in de genormaliseerde, totale impact op portefeuilleniveau. In 2022 zijn we erin geslaagd het aantal SDI's en het aantal impactdatapunten te verhogen. Het resultaat is een stijging van de genormaliseerde, totale impact van 81 in 2021 (op basis van impactgegevens van 2020) naar 134 voor 2022 (op basis van impactgegevens van 2021).