Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Hoe wij georganiseerd zijn

Het bestuur van PFZW, specifiek de commissie beleggingen (CB), is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid. Er zijn duidelijke interne controles die ons in staat stellen de uitvoering van ons beleid aan en bij te sturen.

Zo staat het bestuursbureau continu in contact met onze uitvoeringsorganisatie PGGM. Op grote dossiers is het bestuur zelf nauw betrokken bij de aansturing. Bovendien rapporteert PGGM regelmatig aan het bestuur en het bestuursbureau over hun activiteiten. Dit doen zij onder andere op periodieke overlegmomenten en klantrapportages. Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om specifieke keuzes te maken met betrekking tot beleid of de uitvoering hiervan.

Om zorg te dragen voor een adequaat kennisniveau is er aandacht voor kennis van duurzaam beleggen in de opleiding en de benoeming van bestuurders. Zo hebben meerdere bestuurders een opleiding van de Principles of Responsible Investment (PRI) over verantwoord beleggen voltooid. In de CB beschikt Cees Dert over een masteropleiding Environmental Science (einde zittingstermijn: december 2022). Daarnaast heeft Dirk Schoenmaker in 2022 de rol van bestuurslid en voorzitter van de CB aangenomen. Als voorzitter is hij hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering van het Duurzaam Beleggingsbeleid 2025. Dirk Schoenmaker is hoogleraar Finance aan de Rotterdam School of Management en ook directeur van het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation aan de Erasmus Universiteit.

Vanuit de Raad van Toezicht is Jo van Engelen ook Chaired Professor of Integrated Sustainable Solutions aan de TU Delft.